Victas Vitality. Werk aan de winkel

Delen:

victas26 miljard euro per jaar. Dat zijn de totale kosten van gezondheidsgerelateerde arbeidsuitval in Nederland volgens Arbobalans 2011. Imagoschade en schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheid zijn daar nog buiten gelaten. Werk aan de winkel? Victas, centrum voor verslavingszorg, denkt van wel en start op 1 augustus Victas Vitality, een B2B-programma voor organisaties en hun adviseurs op het gebied van duurzame inzetbaarheid, goed werkgeverschap en professionele partnerships.

Victas Vitality

Herman Geerdink (Voorzitter Raad van Bestuur) en Egbert-Jan van Dijck (Projectleider Business Development) leggen uit wat Victas Vitality betekent voor werkgevers en hoe partnerships met externe adviseurs zoals advocaten hieraan bij kunnen dragen.

Welke schade richt zwaar alcoholgebruik op het werk aan? 

Herman Geerdink: “Alcohol staat in de top 3 van de meest schadelijke middelen. Wanneer iemand op onverantwoorde wijze gebruik maakt van alcohol, ondervindt niet alleen de persoon in kwestie daar hinder van, maar ook de sociale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan alcoholgerelateerde verkeersongelukken.  

Egbert-Jan van Dijck: “Probleemdrinkers brengen de organisatie waar zij werkzaam zijn zowel materiële als immateriële schade toe. Volgens Arbobalans 2011 zijn de totale kosten van gezondheidsgerelateerde arbeidsuitval (minder productiviteit, verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten) in Nederland circa 26 miljard euro per jaar. Imagoschade en schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheid zijn daar nog buiten gelaten.”

Wat biedt u werkgevers?

Van Dijck: “VICTAS start op 1 augustus 2013 het programma Victas Vitality. Een B2B programma waarin wij organisaties begeleiden op het gebied van bevordering van veiligheid, gezondheid en welzijn voor werknemers. Naast de bestaande activiteiten gericht op het voorkomen, signaleren en begeleiden van verslaving onder medewerkers omvat het programma een aantal nieuwe activiteiten gericht op decision makers en andere stakeholders.”

Geerdink: “Als expertcentrum gaan wij organisaties in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de problematiek van de verschillende vormen van verslaving en de impact op de organisatie. Daarnaast maken we de kosteneffectiviteit van maatregelen inzichtelijk. Er valt veel geld te besparen. Met Victas Vitality snijdt het mes aan twee kanten. Een kantoor geeft invulling aan goed werkgeverschap en het vergroot de professionele juridische kennis over casussen gerelateerd aan verslaving. Victas behandelt alle verslavingen en biedt bijbehorende behandelingen.”

Hoe combineert Victas Vitality met duurzame inzetbaarheid?

Geerdink: “Duurzame inzetbaarheid betekent goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Dus investeren in gezonde, competente en gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid. In de discussie over duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken zijn psychosociale factoren belangrijk omdat ze de gezondheid en het welzijn van werknemers zowel negatief als positief kunnen beïnvloeden. Psychische klachten, zoals burn-out en overspannenheid, hebben een grote invloed op de gezondheid en zijn belangrijke veroorzakers van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Veel mensen met psychische klachten gebruiken overmatig alcohol, slaap- of kalmeringsmiddelen, of drugs.”

Van Dijck: “Volgens Arbomonitor 2012 zijn de bouw, gezondheidszorg en welzijn, metaalindustrie, transport en logistiek en de aardolie, chemie, kunststof- en rubberindustrie door de Inspectie SZW aangewezen als prioritaire sectoren omdat zij worden gezien als risicosectoren ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Veel werknemers worden blootgesteld aan psychosociaal ongunstige arbeidsomstandigheden. Dit heeft nadelig effect op hun gezondheid. Investeren in gezonde, competente en gemotiveerde mensen levert een hogere productiviteit, minder verzuim en hogere betrokkenheid op. Naast het financiële aspect wordt ook goed werkgeverschap ingevuld.”

Hoe staat het met de advocatuur en verslaving?

Van Dijck: “Movir, een vooraanstaande arbeidsongeschiktheidverzekeraar, kent de advocatuur als geen ander. Zij zien aan de schadelast dat de advocatuur gebukt gaat onder een veelheid van werkgerelateerde problemen zoals stress, werkdruk, samenwerkingsproblemen en een moeizame balans tussen werk en privé. Volgens Movir staan psychische klachten op nummer 1 van alle schadeoorzaken onder advocaten.

In Advocatie.nl stond al eerder dat volgens Hilary Tilby, directeur van LawCare, een Britse organisatie die zich inzet voor advocaten met werk gerelateerde gezondheidsproblematiek als stress, depressie en verslaving, 30 % van de mannen en 20% van de vrouwen in advocatuur in Engeland teveel drinkt. Dat zegt op zich niets over de situatie in Nederland maar kan wel een aanwijzing zijn. ”

Welke actie kan genomen worden?

Geerdink: “Actie nemen is belangrijk! Speciaal voor werknemers hebben we winvanalcohol.nl, een internetbehandeling om te stoppen of minderen met alcohol. Voor Victas Vitality komen we graag in contact met kantoren die met duurzame inzetbaarheid van personeel, goed werkgeverschap en middelengebruik aan de slag willen gaan. Daarnaast willen we graag partnerships aangaan met advocatenkantoren zodat zij hun klanten beter kunnen helpen. Victas Vitality start in september met een eendaagse cursus voor advocaten waaraan PO-punten (De Orde) kunnen worden toegekend. En in oktober volgt een eendaagse cursus voor HRM managers.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert-Jan van Dijck, evandijck@victas.nl of 06-528 846 22.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven