Voor wie is de 1,8 miljoen boete van Dow Benelux BV?

Delen:

Op 24 maart 2014 wees de meervoudige economische kamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vonnis in een strafzaak tegen de besloten vennootschap Dow Benelux BV. De rechtbank veroordeelde deze rechtspersoon tot een geldboete van € 1.800.000,–  met aftrek van 10% korting wegens tijdsverloop (ECLI:NL:RBZWB:2014:1911). Op de website van de rechtbank verscheen een persbericht over deze uitspraak.

De rechtbank overweegt dat zij bij de bepaling van de hoogte van de geldboete rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat Dow Benelux BV onderdeel uitmaakt van een goedlopende multinational. Dit is een opmerking die vanuit strafrechtelijk perspectief vragen oproept. Uiterlijk wordt hier immers het wereldwijd opererende concern betrokken in de bestraffing van de Nederlandse rechtspersoon. Is de gedachte soms dat de Nederlandse rechtspersoon de uitzonderlijk hoge boete wel zal kunnen betalen omdat zij door haar moeder of zustervennootschappen financieel zal worden gesteund? Wordt hiermee per saldo het concern c.q. de moedermaatschappij strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van één van zijn entiteiten c.q. dochtermaatschappijen?

Indien dat laatste de onuitgesproken gedachte of bedoeling is, moet daartegen principieel stelling worden genomen. In het strafrecht behoort namelijk geen ruimte te bestaan voor bestraffing van rechtssubject A voor het wangedrag van rechtssubject B, behoudens indien de wet dat uitdrukkelijk mogelijk maakt. Een concern kan geen strafbare feiten plegen, dat kunnen uitsluitend haar samenstellende onderdelen indien zij in het strafrecht als rechtspersoon gelden. Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor verwijtbare gedragingen of nalatigheden moet steeds individueel worden vastgesteld. Op dit rechtsgebied komt grote betekenis toe aan het legaliteitsbeginsel en de onschuldpresumptie. Een rechter kan geen straf uitdelen aan een of meer entiteiten die niet voor hem terecht hebben gestaan. Een ieder heeft er recht op dat hij niet zonder een eerlijk proces kan worden bestraft ter zake van strafbare feiten. Dat geldt niet alleen voor natuurlijke personen, maar tevens voor rechtspersonen, hoe kapitaalkrachtig ook. Voor verkapte bestraffing van multinationals of concerns behoort in het strafrecht geen plaats te zijn.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven