‘Wet werken waar je wil’ in aantocht

Het afgelopen jaar is er voor veel mensen veel veranderd in het dagelijks leven. Een van de meest ingrijpende wijzigingen is misschien wel het verplichte thuiswerken, wat veel mensen verrassend goed lijkt te bevallen. Zou dit het nieuwe normaal moeten of kunnen worden? Ook in de politiek wordt hierover nagedacht. Zo ligt er nu een wetsvoorstel om het thuiswerken voor werknemers makkelijker mogelijk te maken.

Delen:

Foto: Depositphotos

Het jaar 2020 was op alle vlakken een bewogen jaar. Ook op het gebied van het arbeidsrecht veranderde er veel. Zo werd onder meer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) ingevoerd, waren er ingrijpende wijzigingen op het gebied van payrolling en ontstond er een nieuwe ontslaggrond. Tegelijkertijd hadden werkgevers en werknemers het erg moeilijk met de coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan en de mensen die hun baan behielden moesten in veel gevallen doorwerken vanuit huis. Lange dagen op kantoor zijn verleden tijd, in je joggingbroek aan de slag aan je eigen (eet)tafel is het nieuwe normaal geworden. Maar voor hoe lang?

Het is de grote vraag hoe lang het verplichte thuiswerken nog doorgaat en of we überhaupt ooit terug zullen gaan naar de oude situatie. De coronacrisis lijkt namelijk te hebben bewezen dat thuiswerken voor veel mensen goed werkt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de thuiswerkers het werken vanuit huis als erg positief ervaart. Velen zijn van mening dat flexibiliteit en zeggenschap over de eigen werkplek goed is. Werk en privéleven kunnen beter gecombineerd worden en de productiviteit gaat niet verloren. Dit idee lijkt ook tot in de politiek te zijn doorgedrongen.

Op basis van de huidige Wet Flexibel Werken (de Wfw) kan een werknemer die in de normale situatie – dus buiten de coronacrisis – thuis wil werken hiertoe een verzoek indienen bij zijn werkgever. Een werkgever kan een dergelijk verzoek nu nog gemakkelijk ongemotiveerd passeren. D66 en GroenLinks kwamen eind 2020 met een initiatiefwetsvoorstel om de werkplek flexibeler te maken, genaamd de ‘Wet Werken waar je wil’ (de Wet WWjW). Met deze wijziging kan de werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats alleen nog afwijzen als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Met dit wetsvoorstel wordt het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigd. Het is op 29 november 2020 ter internetconsultatie voorgelegd. In totaal zijn 23 reacties op het voorstel binnengekomen. Deze reacties zullen worden bekeken en kunnen eventueel tot aanpassing van het wetsvoorstel leiden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven