Erykah Sackey

Erykah Sackey was tot 1 oktober 2021 Mr. Studenten-ambassadeur. Zij was toen bezig met haar master Commerciële Rechtspraktijk (Privaatrecht). “Ook naast mijn studie vind ik het erg leuk om bezig te zijn met de juridische wereld. Deze interesse heeft ertoe geleid dat ik aan de slag ben gegaan als auteur en ambassadeur bij Mr. Studenten. Recht is overal en iedereen krijgt ermee te maken, het is daarom iets wat het bij uitstek verdient om beschreven te worden. Mr. Studenten biedt daarvoor een mooi platform. Het levert interessante, leuke, in het oog springende artikelen en blogs voor een breed publiek. Hier draag ik natuurlijk graag mijn steentje aan bij. Immers, een goed jurist is een goed schrijver.”

Artikelen van Erykah Sackey

Scroll naar boven