Partnerbijdrage van

Wetsvoorstel Digitale oprichting bv

Mogelijk heb je tot nu toe altijd je PO-punten gehaald met het volgen van klassikale trainingen. Dit neemt echter veel tijd in beslag, tijd die jij liever aan je cliënten besteedt. Bij Hoffelijk Juridisch behaal je met Permanent Actueel op een vernieuwende wijze volledig digitaal je benodigde opleidingspunten. Om je een idee te geven wat Permanent Actueel inhoudt, hebben we de belangrijkste uitspraken/wetswijzigingen uit Permanent Actueel Ondernemingsrecht kort voor je samengevat.

Delen:

  1. Wetsvoorstel Digitale oprichting bv

De minister voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Digitale oprichting bv ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om een bv digitaal op te richten via een notaris binnen een korte tijd en met beperkte kosten. Dit moet gaan werken via een speciaal systeem voor gegevensverwerking van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Het wetsvoorstel zet Richtlijn 2019/1151 om in de nationale wetgeving en wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. De bedoeling van het wetsvoorstel is dat het niet meer nodig is om fysiek naar de notaris te gaan voor het oprichten van een bv door een digitale notariële akte mogelijk te maken. De digitale notariële akte moet dezelfde waarborgen bieden als de fysieke notariële akte. Een vereiste is dat de notaris is aangesloten op een systeem voor gegevensverwerking. Het platform van de KNB is al sinds juli 2021 klaar voor gebruik. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor iedereen in Europa en daarbuiten om digitaal een bv op te richten in Nederland.

De betrouwbaarheid van het digitaal ondertekenen is belangrijk. Dit gebeurt met een digitale handtekening. De eIDAS-verordening geeft hiervoor extra regels.

De wetgever wil dat de wetswijziging uiterlijk op 1 augustus 2022 ingaat.

  1. Pre-pack kan uitzondering zijn op overgang van onderneming

De pre-pack is een faillissementsprocedure die valt onder de uitzondering van artikel 5 Richtlijn 2001/23/EG. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) duidelijk gemaakt. Volgens het HvJ-EU moet de invoering van de uitzondering van artikel 5 Richtlijn 2001/23/EG als een codificatie van rechtspraak van het HvJ-EU worden gezien.

Het faillissement van het bedrijf in deze zaak was niet meer te voorkomen op het moment van de pre-packprocedure. Zowel de faillissementsprocedure als de pre-packprocedure hadden als doel liquidatie van het vermogen van het bedrijf. Het doel van beide procedures is om ervoor te zorgen dat de schuldeisers een zo hoog mogelijke opbrengst hebben. Volgens het HvJ-EU is een vereiste voor de uitzondering dat de faillissementsprocedure of soortgelijke procedure wordt ingeleid met als doel de liquidatie van het vermogen van het bedrijf. De pre-pack maakt de liquidatie van de draaiende onderneming makkelijker in de faillissementsprocedure. Daardoor wordt een zo hoog mogelijke uitbetaling aan gezamenlijke schuldeisers bereikt en blijft de werkgelegenheid behouden. Dit moet dan wel geregeld worden in een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling.

Ook verklaart het HvJ-EU in deze zaak voor recht dat er sprake is van toezicht van een overheidsinstantie. Dit is het geval als een curator de pre-pack voorbereidt onder toezicht van een rechter-commissaris. Ook hier geldt de voorwaarde dat dit geregeld wordt in een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling.

De beoogde curator en beoogde rechter-commissaris moeten dus in iedere situatie vaststellen of de pre-packprocedure en faillissementsprocedure liquidatie van het bedrijf als doel hebben en niet alleen een reorganisatie. Ook moet vaststaan dat een bedrijf dat overgaat tot verkoop insolvent is. Daarnaast moet vastgesteld worden of het belangrijkste doel is om een zo hoog mogelijke betaling voor de schuldeisers te krijgen en dat de pre-packprocedure het mogelijk maakt om dit doel te bereiken.

  1. Bestuurder aansprakelijk bij verkoop activa voor te lage prijs

Heeft een bedrijf financiële moeilijkheden en haalt de bestuurder daarom activa uit het bedrijf? Dan moet de prijs voor de activa redelijk en in verhouding zijn. Is dit niet het geval? Dan kan de curator de bestuurder bij faillissement van het bedrijf aansprakelijk stellen voor de ontstane schade. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt.

  1. Eiser niet-ontvankelijk bij verzuim procedureregels cassatie

Voor cassatieprocedures gelden bijzondere regels waaraan een eiser zich moet houden. De zaak loopt altijd via een advocaat en alles gaat via het webportaal van de Hoge Raad. Houdt de eiser zich niet aan deze regels? Dan is hij niet-ontvankelijk. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad nog eens duidelijk gemaakt.

  1. Bedrijf moet aandeelhouder soms bepaalde informatie geven

Wil een aandeelhouder gebruikmaken van zijn rechten op grond van de blokkeringsregeling? En heeft hij voor het rondkrijgen van de financiering van de aangeboden aandelen financiële informatie nodig? Dan mag hij deze informatie vragen van het bedrijf op grond van de redelijkheid en billijkheid. Het maakt niet uit dat de overdracht daardoor wat langer duurt. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt.

  1. Advocaat bij beperkte opdracht niet verantwoordelijk voor alle onderdelen van transactie

Volgens gedragsregel 14 van de Gedragsregels advocatuur bepaalt een advocaat de opdracht van zijn cliënt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij mag ook een beperkte opdracht aannemen. Adviseert een advocaat over een transactie? Dan betekent dat niet dat hij automatisch verantwoordelijk is voor alle onderdelen van de transactie. Hij mag werkzaamheden doen zonder alle risico’s te onderzoeken die zijn cliënt door de transactie loopt. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam duidelijk gemaakt.

  1. Partijverklaring zonder steunbewijs is geen voldoende bewijs

Een partij kan bewijs leveren door zelf een verklaring af te leggen. Maar de rechter mag het oordeel niet alleen op die verklaring baseren. Er moet ook sterk steunbewijs zijn dat de partijverklaring op essentiële punten ondersteunt. Dit heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch nog eens duidelijk gemaakt.

Bovenstaande artikelen zijn 1 PO-punt waard!
Samen met een verdiepingskader, oefenvragen én praktische tips, vormen bovenstaande artikelen een e-learning waarmee je 1 PO-punt kan behalen. Meld je nu aan voor een jaar lang gratis Permanent Actueel Ondernemingsrecht en krijg direct toegang tot deze e-learning.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven