Aanpassing ROZ-model winkelruimte aan Winkeltijdenwet

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

De wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 heeft eerder dit jaar geleid tot het opstellen door de ROZ van een aanvullende bepaling voor het ROZ-model voor winkelruimte.

De verruiming van de Winkeltijdenwet maakt het per 1 juli 2013 voor gemeenten mogelijk 52 zondagen per jaar openstelling van winkels toe te staan. Hierdoor kunnen winkelhuurders, die hun winkel niet het hele jaar op zondag kunnen/willen openstellen, aanzienlijke boetes verbeuren, aangezien in de algemene bepalingen behorende bij het winkelruimte-model een bepaling is opgenomen op grond waarvan huurders verplicht kunnen worden hun winkel op zondag te openen, aan welke bepaling een boeteclausule is gekoppeld.

Bij de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet in de Eerste Kamer is de motie Holdijk c.s. over het versterken van de positie van winkeliers in winkelcentra aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om te onderzoeken en in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om via wetgeving of op andere wijze de contractuele positie van winkeliers te versterken.

Bij brief van 17 maart 2014 geeft de Minister van Economische Zaken aan dat hij geen voorstander is van het doorvoeren van nadere wetswijzigingen, maar dat hij wel overleg met de ROZ heeft gehad over aanpassing van het ROZ-model voor winkelruimte. In vervolg hierop heeft de ROZ het model voor winkelruimte aangevuld met een clausule, kort gezegd inhoudende dat verhuurder niet-nakoming van openstelling op zondag door huurder niet op straffe van een boete kan afdwingen indien huurder een onderbouwd verzoek heeft gedaan aan verhuurder om niet op (alle) zondagen open te gaan en verhuurder met dat verzoek heeft ingestemd, waarbij verhuurder instemming niet op onredelijke gronden zal onthouden. De ROZ beveelt verhuurders aan de betreffende clausule in de bijzondere bepalingen op te nemen.

Voor een huurder die op zondagen gesloten wenst te blijven, is het vanzelfsprekend aan te bevelen erop toe te zien dat hierover daadwerkelijk een clausule in de huurovereenkomst wordt opgenomen, waarbij geldt dat vanuit perspectief van de huurder een bepaling die simpelweg inhoudt dat huurder niet tot openstelling op zondag gehouden kan worden uiteraard de voorkeur geniet.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Wageningen University & Research zoekt een

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top