Aantal toevoegingsadvocaten met 200 afgenomen

Delen:

29 okt Aantal toevoegingsadvocaten
Beeld: Mohamed Hassan/Pixabay

Steeds minder advocaten willen werken in de toevoegingspraktijk. In 2018 waren dat er tweehonderd minder dan in 2017. Dat blijkt uit cijfer die de Raad voor Rechtsbijstand heeft gepubliceerd. Ook nam het aantal doorverwijzingen naar advocaten en het aantal toevoegingen af.

Sinds 2007 maakt de Raad, in samenspraak met het CBS, een schatting van het deel van de Nederlandse bevolking dat in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat is iets afgenomen: van 38,1 procent (2017) naar 37,2 procent in 2018. Dat is vooral zichtbaar bij 65-plussers, een gevolg van fiscale maatregelen waardoor het vermogen zwaarder is gaan tellen.

Juridisch loket

In totaal zijn er in 2018 bij het Juridisch Loket 740.000 ‘klantactiviteiten’ uitgevoerd, nagenoeg hetzelfde als in de twee jaren daarvoor. Het aantal verwijzingen naar advocaten is in 2018 wel enigszins afgenomen. Het meeste informeert het Juridisch Loket over personen- en familierecht (21 procent), arbeids- en ontslagrecht (20 procent), verbintenissenrecht (15 procent), sociale voorzieningen en verzekeringen (samen 8 procent) en huurrecht (10 procent). In 79 procent van alle werkzaamheden van het Juridisch Loket werd de klant geïnformeerd, in 14 procent van de producten werd deze doorverwezen naar een advocaat.

Toevoegingen

Er zijn in 2018 in totaal 407.163 toevoegingen afgegeven, 2 procent minder dan in 2017. Tussen 2000 en 2013 nam het aantal afgegeven toevoegingen overwegend toe, maar sindsdien daalt het aantal – met uitzondering van 2016: asielzoekers deden toen een groot beroep op toevoegingsadvocaten. Het aantal echtscheidingsgerelateerde toevoegingen is in 2018 opnieuw gedaald met 4 procent ten opzichte van 2017, ten opzichte van 2014 zelfs met 17 procent. Reden: de verschuiving (na 2013) naar mediation- en lichte adviestoevoegingen. Het aantal straftoevoegingen daalde met 6 procent. Er werden minder ambtshalve straftoevoegingen afgegeven in zaken waarin sprake is van vrijheidsbeneming, en er is een afname van het aantal strafzaken. Ook de meeste soorten bestuursrechtelijke toevoegingen lieten een overwegend dalende trend zien, evenals het aantal asieltoevoegingen (min 6 procent, veel Dublinafwijzingen). Wel zal, nu de IND nieuw personeel heeft aangenomen om achterstanden weg te werken, het aantal asieltoevoegingen naar verwachting stijgen.

Gebruikers

In 2018 werd aan ruim 273.000 toevoegingsgebruikers ten minste één toevoeging afgegeven. Dit aantal ligt lager dan in 2017 (10.000 minder, min 4 procent). Voor 63 procent van de toevoegingen (238.000) wordt een eigen bijdrage opgelegd.

Toevoegingsadvocaten

In 2018 verleenden iets minder dan 7.750 rechtsbijstandverleners in ten minste één zaak gesubsidieerde rechtsbijstand. Het aantal advocaten dat actief deelnam aan het stelsel is in 2018 met ongeveer tweehonderd afgenomen en ongeveer 3 procent lager dan 2017, ongeveer evenveel als de afname van het aantal reguliere toevoegingen (min 2 procent). Het aantal actieve mediators is nagenoeg gelijk gebleven. Het gemiddeld aantal reguliere toevoegingen per advocaat per jaar is 54 in 2018. Dit is gelijk aan een jaar eerder.

Piket

In 2018 zijn er bijna 104.000 piketdeclaraties ingediend voor de rechtsbijstand – een daling ten opzichte van 2018. Het merendeel van de piketadvocaten (85 procent) participeerde in het strafpiket. Deelname aan het jeugdstrafpiket werd in 2018 meestal gecombineerd met deelname aan het meerderjarigenstrafpiket (43 procent van alle piketadvocaten) en in mindere mate werd straf- met psychiatrisch patiëntenpiket gecombineerd of straf- met vreemdelingenpiket.

Bekostiging

Het aantal vaststellingen (vastgestelde toevoegingen) nam in 2018 met 2 procent af. Omdat de eigen bijdrage door de rechtzoekende rechtstreeks aan de rechtsbijstandverlener wordt betaald, wordt deze door de Raad in mindering gebracht op de vergoeding aan de rechtsbijstandverlener. Het bedrag dat in 2018 aan forfaitaire vergoedingen uitging is 3 procent lager dan in 2017.

Naast de declaratie van het forfaitair aantal uren, kan een advocaat bij een overschrijding van het aantal uren dat voor een zaak geldt én na toestemming van de Raad, extra uren declareren (EXU). De declaraties die de Raad in 2018 aan advocaten heeft uitbetaald, hebben niet alleen betrekking op toevoegingen die in 2018 zijn afgegeven, maar ook op toevoegingen die in voorgaande jaren zijn afgegeven – het is niet ongebruikelijk dat een declaratie pas na enkele jaren wordt ingediend. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand op dit moment nog geen compleet overzicht heeft van de totale uitgaven van de in 2018 afgegeven toevoegingen.

Het bedrag aan vergoedingen voor bewerkelijke zaken is in 2018 met 6 procent toegenomen ten opzichte van 2017. Het bedrag dat uitgegeven is aan vergoedingen inclusief de bewerkelijke zaken nam in 2018 met 2 procent af. Het bedrag aan vergoedingen voor de piketten nam met 10 procent af.

De Raad voor Rechtsbijstand publiceert deze cijfers nu voor het eerst in een online publicatie – voorheen stonden ze in de Monitor Geubsidieerde Rechtsbijstand. De online publicatie is hier te vinden.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven