Afdeling maakt cv’s staatsraden inzichtelijk

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Pixabay

Sinds deze week is beter inzichtelijk welke staatsraden verbonden zijn aan de verschillende kamers van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hun portretfoto’s, cv’s en nevenfuncties zijn nu eenvoudig te raadplegen.

Dit is het resultaat van de Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak, die door de voorzitter van de afdeling is vastgesteld. Daarmee is een register openbaar gemaakt in welke hoedanigheid de staatsraden kunnen optreden en welke type zaken aan hen kunnen worden toebedeeld. Zo kan vooraf worden ingezien wie er deel uitmaken van de ruimtelijk-ordeningskamer, de vreemdelingenkamer, de algemene kamer (bouw, milieu, onderwijs, subsidie, toelagen, schade en openbaarheid van documenten), de geheimhoudings-, wrakings- en verschoningskamer.
Met de Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak wordt inzichtelijk gemaakt hoe de zaaktoedeling plaatsvindt. Deze regeling komt daarmee tegemoet aan de eis dat een rechtsprekend college inzicht moet bieden in de toedeling van zaken aan rechters. Die toedeling moet zoveel mogelijk transparant zijn, schrijft de Raad van State op haar website.
De namen van de staatsraden aan wie de behandeling van een zaak op een zitting is opgedragen, worden minimaal een week voorafgaand aan de zitting bekendgemaakt op de website van de Raad van State. Die namen zijn ook te zien op zittingsagenda die bij de ingang van de zittingszalen aanwezig is.
Het is de voorzitter van de Afdeling die zaken aan individuele staatsraden toedeelt, maar hij heeft die bevoegdheid gemandateerd aan de kamervoorzitters en unitvoorzitters. Wel kan de voorzitter altijd nog besluiten zelf een zaak toe te delen. Daarbij wordt gelet op zaken als beschikbaarheid, evenwichtige samenstelling, eerdere betrokkenheid, deskundigheid, complexiteit en mediagevoeligheid.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top