Arend Lanting over declareren als Robin Hood

Mr. van de week is Arend Lanting (70), die na 44 jaar afscheid nam als advocaat. Lanting werkte bij Beek Advocaten in Leeuwarden, waar hij zich onder meer bezighield met verzekerings-, arbeids- en letselschaderecht. Hij was van 1999 tot 2005 deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Friesland.

Delen:

Arend Lanting

In 44 jaar tijd heeft u veel veranderingen meegemaakt in de advocatuur. Welke verandering of ontwikkeling had de meeste impact?
Toen ik in 1976 begon, was de advocatuur nog het nobile officium. Je hield bij het declareren rekening met de draagkracht van de cliënt. Minvermogenden rekende je iets minder en meer draagkrachtigen betaalden je iets meer. Je voelde je dan net Robin Hood. Na invoering van de gefinancierde rechtsbijstand in de jaren zeventig is de advocatuur meer business geworden. Dit heeft ook de sterke groei van het aantal advocaten bevorderd.

U hield zich bezig met verschillende rechtsgebieden. Welk rechtsgebied vond u het meest interessant en waarom?
Het meest interessant heb ik altijd het verbintenissenrecht gevonden, met name het contractenrecht en het schaderecht. Het gaat daarbij om de belangenafweging tussen in beginsel gelijkwaardige partijen. De invloed van de advocaat op de uitkomst is daarbij van wezenlijk belang.

Advocatenkantoren worden bij het aannemen van zaken tot selectie gedwongen doordat de overheid de hand steeds meer op de knip houdt en dat doet de toegang tot het recht geen goed, zei u vorige week in een interview in het Friesch Dagblad. Als u het voor het zeggen had dan .. ?
zou ik meer aandacht hebben voor de toegang tot het recht. Uiteindelijk worden op die manier conflicten op beschaafde wijze beslecht en eigenrichting voorkomen.

U had er lol in om onconventioneel te zijn, zei u ook. Heeft u een voorbeeld?
Als deken heb ik een keer tijdens een toespraak bij een installatiezitting bij de rechtbank, waarbij het ging om de beperking van de maximale snelheid tot 100 kilometer per uur, gesteld het daarmee eens te zijn, maar dat de snelheid buiten de Randstad wel verhoogd zou kunnen worden tot 150 kilometer per uur.

Wat is het hoogtepunt in uw carrière?
Hoogtepunt is mijn periode als bewindvoerder van een Fries aannemingsbedrijf met projecten tot in Rotterdam. Wij hebben de miljoenenschuld van het bedrijf gesaneerd en het bedrijf bestaat na ruim twintig jaar nog steeds.

Wie of wat is voor u een bron van inspiratie?
Mijn grootste inspiratiebron is het winnen c.q. het gelijk aan de zijde van de cliënt te krijgen.

Wat gaat u het meest missen en wat het minst?
Het meest zal ik het contact met de cliënten missen. Het minst zal ik de verloren zaken missen.

Wat zou u, terugkijkend op uw loopbaan, als dat kon anders hebben aangepakt?
Als jonge advocaat ben ik eens boos uit een zitting weggelopen. Dat had ik niet moeten doen.

Wat was u geworden als u niet voor de advocatuur had gekozen?
Dan was ik piloot geworden.

Benieuwd naar de studententijd van Arend Lanting? Lees hier het interview met Mr. Studenten.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven