Jan van Nass

Jan van Nass is advocaat bij Ysquare.

Artikelen van Jan van Nass

Recent ontstond een publieke discussie over de inzet van accountants bij het toezicht op algoritmen. Aanleiding was een initiatiefnota van VVD-Kamerlid Jan Middendorp, die…
Hoewel een toegankelijke rechtspraak een groot goed is, kent die toegankelijkheid ook nadelen. Zo worden vrijwel alle bedrijven en beroepsbeoefenaren van tijd tot tijd…
Bij het vaststellen van fouten van beroepsbeoefenaren hebben cliënten vaak een informatieachterstand. Zij staan op afstand en hebben geen inzicht in wat zich precies…
Het ‘meten met twee maten’ roept in de juridische wereld (en daarbuiten) niet zonder meer gunstige associaties op. Toch bestaat er een wezenlijk verschil…
Wanneer partijen onder (opschortende of ontbindende) voorwaarde contracteren, maken zij de werking van hun overeenkomst afhankelijk van een ‘toekomstige onzekere gebeurtenis’: de overeenkomst onder…
Er lijkt een Netherlands Commercial Court te komen, gespecialiseerd in complexe internationale handelsgeschillen. Het initiatief daartoe werd al in 2014 genomen door de Raad…
Met uitzondering van die gevallen waarop de CAO-norm van toepassing is, geldt de Haviltex-norm in uitleggeschillen als grondnorm: telkens komt het aan op de…
Scroll naar boven