Martijn Stronks

Martijn Stronks is verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is bezig met een proefschrift over migratierecht.

Artikelen van Martijn Stronks

Vluchtelingen hebben een bijzonder recht op gezinshereniging. Volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn mogen zij hun gezinsleden laten overkomen zodra hun een asielstatus is verleend. Voor deze…
Op 18 maart jl. publiceerden de EU en Turkije een gezamenlijke verklaring over de opvang en terugkeer van Syrische vluchtelingen. Afgesproken werd dat iedere…
Mensen die in Nederland verblijven hebben in ieder geval recht op onderdak. Dat geldt voor Nederlanders, maar ook voor vreemdelingen – of ze nu…
Wie denkt dat het migratierecht louter bestaat uit het binnenlaten of uitzetten van vreemdelingen, die heeft het mis. Natuurlijk, wie door de voordeur naar…
Juridisch gezien heeft de asielzoeker tijdens zijn procedure een gespleten persoonlijkheid. Hij is in potentie een vluchteling met een verblijfsvergunning, maar tegelijkertijd kan hij…
Om voor het Nederlanderschap in aanmerking te komen moet een vreemdeling enige tijd met een verblijfsvergunning in Nederland hebben verbleven. Vijf jaar om precies…
De mensen die op Nederlands grondgebied verblijven worden door het migratierecht in verschillende categorieën gedeeld. Mensen met een Nederlands paspoort hebben vanzelfsprekend de meeste…
Scroll naar boven