Steef Bartman

Steef Bartman is advocaat bij Bartman Company Law en hoogleraar Corporate Group Liability Universiteit Maastricht.

Artikelen van Steef Bartman

Neen, deze column gaat niet over een vennootschapsjurist die er geen gat meer in ziet, maar over een vorm van bedrijfsreorganisatie die recent in…
Onlangs stuurde de minister van Justitie en Veiligheid een brief naar de Tweede Kamer over de problematiek van ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening ingevolge…
Scroll naar top