Steef Bartman

Steef Bartman is advocaat bij Bartman Company Law en hoogleraar Corporate Group Liability Universiteit Maastricht.

Artikelen van Steef Bartman

Neen, deze column gaat niet over een vennootschapsjurist die er geen gat meer in ziet, maar over een vorm van bedrijfsreorganisatie die recent in…
Onlangs stuurde de minister van Justitie en Veiligheid een brief naar de Tweede Kamer over de problematiek van ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening ingevolge…
Onlangs publiceerde het ministerie voor Justitie en Veiligheid een voorontwerp van wet tot aanpassing van de geschillenregeling en het enquêterecht (hierna: ‘Voorontwerp’). Het Voorontwerp…
Eerder schreef ik in deze rubriek over ontwikkelingen in de Europese wetgeving en in de rechtspraak die het vrije verkeer van ondernemingen binnen de…
Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Aldus art. 2:5 BW. Deze…
Scroll naar top