Steef Bartman

Steef BartmanSteef Bartman is advocaat bij Bartman Company Law, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en hoofdredacteur van het tijdschrift European Company Law

Corporate mobility in Europa

Vrijheid van vestiging is een belangrijke pijler van het streven om binnen de Europese Unie tot een Gemeenschappelijke Markt te komen. Verhuizing van een kapitaalvennootschap (NV/BV) naar een andere...

Lees meer

Agendering bij NV en BV

De aandeelhouder of certificaathouder met minimaal drie procent van het geplaatste kapitaal van een NV kan het bestuur dwingen een punt op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders...

Lees meer

Fiscus wantrouwt trustkantoor

Normaal gesproken spreekt de Ontvanger met de hem toekomende, bijzondere verhaalsinstrumenten de belastingplichtige aan bij (het vermoeden van) belastingontduiking. Valt daar niets meer te halen...

Lees meer

RPT en IGT: een paar apart

De nieuwe Europese Aandeelhoudersrichtlijn moet op 10 juni 2019 geïmplementeerd zijn (RL 2017/828). De reacties op de richtlijn zijn niet bijster positief. Heeft het zin om de positie van...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures