Steef Bartman

Steef Bartman is advocaat bij Bartman Company Law en hoogleraar Corporate Group Liability Universiteit Maastricht.

Artikelen van Steef Bartman

Bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden staan vaak voor lastige betalingsdilemma’s. Betaling van de huur voor bedrijfsruimte maakt dat de maandelijkse aflossing van het bankkrediet…
Neen, deze column gaat niet over een vennootschapsjurist die er geen gat meer in ziet, maar over een vorm van bedrijfsreorganisatie die recent in…
Onlangs stuurde de minister van Justitie en Veiligheid een brief naar de Tweede Kamer over de problematiek van ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening ingevolge…
Onlangs publiceerde het ministerie voor Justitie en Veiligheid een voorontwerp van wet tot aanpassing van de geschillenregeling en het enquêterecht (hierna: ‘Voorontwerp’). Het Voorontwerp…
Eerder schreef ik in deze rubriek over ontwikkelingen in de Europese wetgeving en in de rechtspraak die het vrije verkeer van ondernemingen binnen de…
Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Aldus art. 2:5 BW. Deze…
“Staat wil kleiner onderzoek wanbeleid SNS Reaal”, zo kopte onlangs het FD. Afgelopen zomer heeft de Ondernemingskamer, vier jaar na het verzoek daartoe van…