Boeiende wetsvoorstellen voor de woonruimtemarkt

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

De afgelopen tijd zijn een paar wetsvoorstellen ingediend die interessant zijn voor de woonruimtemarkt. 

Op 8 oktober 2015 is een wetsvoorstel ingediend tot aanpassing van de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’, beter bekend als de Rotterdamwet (TK 34 314). Deze wet biedt gemeenten en woningcorporaties de formeel wettelijke grondslag om door middel van selectieve woningtoewijzing proactief woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden te weren in complexen, straten of gebieden die kampen met ernstige leefbaarheidsproblemen ten gevolge van overlast en criminaliteit (tevens inhoudende radicale, extremistische en terroristische antecedenten). Het doel hiervan is bij te dragen aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in een aangewezen gebied.

Op 21 december 2015 is het wetsvoorstel ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ bij de Tweede Kamer ingediend (TK 34 373). Het doel hiervan is de doorstroming in de huurmarkt te bevorderen. Het kabinet wil dit bereiken door de tijdelijke verhuurmogelijkheden uit te breiden met onder meer de volgende maatregelen.

De mogelijkheid tot tijdelijke verhuur van (on)zelfstandige woonruimten binnen het reguliere woonruimtehuurrecht wordt verruimd, zonder dat de verhuurder het risico loopt dat die huurovereenkomst een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt (naar voorbeeld van de huurovereenkomst bedrijfsruimte ex art. 7:301 BW met een looptijd van maximaal twee jaar); deze overeenkomsten eindigen van rechtswege aan het einde van de looptijd. Zelfstandige woonruimten kunnen op deze grond voor de duur van maximaal één jaar worden verhuurd en onzelfstandige woonruimten voor de duur van maximaal vijf jaar.

Verder wordt de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ uitgebreid voor die doelgroep waarvoor een bepaalde woonruimte gebouwd of beschikbaar is gesteld. De huidige wetgeving kent deze mogelijkheid al voor woonruimtes die bestemd zijn voor ouderen, gehandicapten en studenten. Het wetsvoorstel voorziet in de uitbreiding van deze doelgroepwoningen voor jongeren (minimaal 18 jaar en maximaal 27 jaar), promovendi en grote gezinnen (minimaal 8 personen).

Daarnaast wordt de Leegstandwet uitgebreid met de categorie ‘te koop staande huurwoningen’.

Beide wetsvoorstellen liggen nog in de Tweede Kamer.

Kortom: boeiende wetsvoorstellen die de moeite waard zijn om in de gaten te houden!

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top