De Beleidsregel Toezicht Wwft: duidelijke invulling van open normen of onnodige rompslomp?

In onze vorige Snelrecht-bijdrage over de nieuwe Wwft-beleidsregel van de dekens voor advocaten beloofden wij een vervolg. Het beleid levert een aantal bijzonderheden op, die wij hierna opsommen. 

Voor het beleid wordt aangesloten bij de definities van middelgroot en groot kantoor. Een middelgroot kantoor is een kantoor met 10 tot 50 advocaten, een groot kantoor alles daarboven. Een klein kantoor wordt niet genoemd, terwijl van de 5558 Nederlandse advocatenkantoren ruim 5200 kantoren minder dan 10 advocaten hebben (bron: jaarverslag NOvA 2022). Een groot kantoor moet een compliance-officer hebben en jaarlijks een schriftelijke Wwft-auditrapportage laten opstellen. In de specifieke leidraden naleving Wwft voor notarissen, accountants en belastingadviseurs van het Bureau Financieel Toezicht wordt uitgegaan van 50 werknemers, als grens waarboven een compliancefunctie verplicht is. Voor de invulling van deze open norm wordt, zo staat in de specifieke leidraad, aangesloten bij de Wet op de Ondernemingsraden. Het verschil in de norm kan er bij gemengde kantoren toe leiden dat de notarissen en de belastingadviseurs wel een compliance-officer moeten hebben, maar de advocaten niet. Zou hierover nagedacht zijn?

Verder valt op dat kleine kantoren (minder dan 10 advocaten) niet onder de compliance- en auditverplichtingen vallen. Zij worden daarin vrijgelaten. Zo hoeft een nichekantoor met 9 advocaten en ieder 100 Wwft-zaken per jaar op het gebied van fusies en overnames, geen compliance- en auditfunctie in te richten. Een kantoor met 100 advocaten die niet- of nauwelijks Wwft-zaken doen, moet een compliance-officer hebben en jaarlijks een Wwft-auditrapportage laten opstellen. 

De verplichting tot doorlichting ex art. 35 Wwft levert de nodige rompslomp op. Werknemers (niet-advocaten) die in de Wwft-praktijk op het kantoor werkzaam zijn, moeten beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) bij aanvang dienstverband en vervolgens elke vijf jaar. Is het werkelijk de bedoeling om al die assistenten en medewerkers van de financiële administratie nu VOG’s te laten opvragen? Maar hoe gaan we om met de fiscalist of notaris, die partner is van het gemengde advocatenkantoor en die een Wwft-praktijk heeft? Deze partner (geen werknemer zijnde) hoeft op basis van het Wwft-beleid voor advocatenkantoren niet doorgelicht te worden. 

Voor het toezichtbeleid van de dekens geldt het ‘Pas toe of leg uit’-principe. Dit principe is afkomstig uit de Corporate Governance Code die in 2004 is ingevoerd voor beursgenoteerde bedrijven. Een kantoor kan ervoor kiezen om bepaalde regels niet strikt na te leven, maar moet dan uitleggen waarom van deze regels wordt afgeweken en op welke manier er dan toch aan de eisen van de wet wordt voldaan. Een voorbeeld: wij kunnen ons voorstellen dat een screeningsbeleid op een andere manier kan worden ingericht dan in het toezichtbeleid is opgenomen. Een VOG is tenslotte maar één manier en bovendien geeft deze slechts schijnzekerheid. Het betreft een momentopname en er wordt alleen maar getoetst of er bezwaren zijn tegen het vervullen van een juridische functie. Een screeningsbeleid kan ook behelzen een uitgebreidere sollicitatieprocedure met controle van diploma’s en referenties. Ook voor het model Wwft-risicobeleid geldt het ‘Pas toe of leg uit’-principe. Zo staat er in het model risicobeleid een instructie die merkwaardig overkomt. De advocaat zou in ieder niet-Wwft-dossier moeten aangeven waarom de Wwft niet van toepassing is, ook in die praktijk waar nooit Wwft-zaken voorbijkomen. Volstaan zou in dat geval kunnen worden volgens de tekst van het model risicobeleid met het woord ‘procedure’. Dat blijkt doorgaans genoegzaam uit het dossier en daarom zouden wij de werkwijze op een andere manier inrichten. Gelet op het ‘Pas toe of leg uit’-principe is het toegestaan om hiervan af te wijken.  

Betekent dit nu een grote wijziging in het beleid en de processen binnen uw kantoor? Niet noodzakelijkerwijs, zolang u uw huidige beleid goed kunt uitleggen. Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven