De Omgevingswet: het begrip ‘activiteit’ als aangrijpingspunt van de regulering. Een verstandige keus?

Delen:

Op dit moment ligt het wetvoorstel voor een Omgevingswet bij de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2015/16, 33 962). Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is minder regels die bovendien eenvoudiger zijn (zie onder andere http://www.omgevingswetportaal.nl). Uniformering van wettelijke termen moet daaraan bijdragen. Dat is een goed idee. Het begrip ‘activiteit’ wordt een van de kernbegrippen binnen de Omgevingswet. Een pasklare oplossing voor (rechts)vragen die zich naar huidig recht voor kunnen doen, is dat denk ik – helaas – niet.

Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (’Afdeling’) van 27 januari 2016, illustreert goed een van de verbeteringen die de regering met de Omgevingswet voor ogen heeft (ECLI:NL:RVS:2016:166). Die uitspraak gaat over een natuurbeschermingswetvergunning voor een rundveehouderij. Aangevoerd wordt dat bij de verlening van die vergunning ten onrechte niet is gekeken naar het uitrijden van mest en de emissie die daardoor kan ontstaan. Volgens de Afdeling is het uitrijden van mest geen onderdeel van het ‘project’, zodat daaraan terecht geen aandacht is besteed. Het aangrijpingspunt van de regulering van een natuurbeschermingswetvergunning is ‘een project’ en daarom beoordeelt de Afdeling wat het project is. Bij een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (voorheen ‘milieuvergunning’) is dat de ‘inrichting’. Bepaalde bedrijfsonderdelen kunnen juridisch gezien buiten het ‘project’ of de ‘inrichting’ vallen, terwijl die onderdelen feitelijk wellicht tot ‘het bedrijf’ behoren. Met de Omgevingswet wordt deze kwestie volgens de regering makkelijker, omdat de ‘activiteit’ voortaan het aangrijpingspunt van de regulering wordt. Voor de omgevingsvergunning voor milieu zal vervolgens in een amvb worden opgesomd welke ‘milieubelastende activiteiten’ vergunningplichtig zijn. Ik vraag mij af of het inderdaad makkelijker zal worden. Zo is het ook bij het begrip ‘activiteit’ nodig om na te gaan wat er tot die activiteit behoort. Dus ik voorzie afbakeningsproblemen zoals in de hiervoor genoemde uitspraak over de rundveehouderij. Daarnaast zijn er bedrijven die verschillende activiteiten verrichten. Nu hebben dergelijke bedrijven doorgaans één vergunning, bijvoorbeeld omdat zij één inrichting vormen. Mij is nu niet duidelijk of en hoe dat onder de Omgevingswet zal werken. Wellicht wordt dat anders als – naar verwachting halverwege dit jaar – de internetconsultatie begint van de vier amvb’s waarin de Omgevingswet wordt uitgewerkt en die de huidige 120 amvb’s vervangen die thans gelden. Wordt vervolgd.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven