Willem Jan Ausma

De strafbeschikkingsadvocaat

Naar aanleiding van de nodige kritiek op de strafbeschikking deed onze minister van Justitie en Veiligheid begin april aan de Tweede Kamer de toezegging dat per 1 oktober a.s. iedere verdachte altijd een advocaat krijgt toegewezen bij het uitvaardigen van een strafbeschikking. Het belangrijkste kritiekpunt op de strafbeschikking is dat de beslisser van het Openbaar Ministerie veelal naar aanleiding van een mondelinge overdracht over wat er is voorgevallen, een beschikking uitvaardigt. Verdachten kunnen uiteraard in verzet, maar velen laten dit erbij zitten omdat het teveel werk is en het inschakelen van een advocaat te veel geld en moeite kost.

Echter, het accepteren van een strafbeschikking houdt wel in dat de verdachte een aantekening op zijn strafblad krijgt. Dit kan weer tot problemen leiden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. De meeste verdachten zijn daar niet mee bekend. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de strafbeschikkingen te voortvarend wordt opgelegd. Een kritische blik of er voldoende bewijs in het dossier zit ontbreekt veelal. Het is dan ook volstrekt evident dat er op dat punt een belangrijke taak voor de advocaat is weggelegd. De advocaat kijkt zowel naar het bewijs, of er zich onrechtmatigheden tijdens het onderzoek hebben voorgedaan en of de hoogte van de opgelegde straf redelijk is.

Net als bij het recht op een advocaat voorafgaand en tijdens een verhoor vrees ik dat ook voor juridische bijstand bij de strafbeschikking de vergoeding abominabel laag zal zijn. Adequate rechtsbijstand heeft immers de laatste jaren geen tot weinig prioriteit bij de overheid. Het verlenen van verhoorbijstand vergt soms twee tot driemaal aanwezigheid waarvoor slechts een eenmalige vergoeding geldt. In veel gevallen is dit niet eens meer kostendekkend. De vraag is dan ook of van de advocaten verwacht kan worden dat er nog meer onderbetaalde werkzaamheden verricht worden. Wellicht is het een optie om voor deze lichtere zaken speciale “strafbeschikkingsadvocaten” in te zetten. Dit kunnen jonge advocaten zijn die niet de gehele beroepsopleiding behoeven te volgen maar net als bijvoorbeeld de solicitor in Engeland slechts bepaalde bevoegdheden hebben. Tevens kan de ‘beschikkingsadvocaat’ eenvoudige strafprocedures voeren, zoals het indienen van klaagschriften en bijstand bij TOM-zaken. Ik ken vele pas afgestudeerde juristen die staan te springen om in het strafrecht aan de slag te kunnen, maar door de afname van het aantal strafzaken en de hoge kosten van de beroepsopleiding niet aan de bak komen.

Zoals ik al vaker heb geschreven is ook de rechtshulpverlening aan verandering onderhevig en is het zaak om met creatieve oplossingen te komen. Het lijkt mij in ieder geval een mooie uitdaging om deze eventueel aan te stellen beschikkingsadvocaten op te leiden en te coachen.

 

 

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

Willem Jan Ausma

Willem Jan Ausma

Willem Jan Ausma is sinds 1995 advocaat en onderscheidt zich volgens anderen door zijn moderne zakelijke uitstraling alsmede zijn pleidooien met een kwinkslag. Hij is de mens onder de advocaten en heeft al veel cliënten in spraakmakende zaken terzijde gestaan. Willem Jan treedt regelmatig op als docent, gastspreker of commentator op radio en televisie. Voorts is hij auteur van diverse uitgaven van Kluwer alsmede redactielid van de Praktijkwijzer strafrecht.

Recente vacatures

Recente vacatures