De Wwft verbiedt tipping off, maar wat mag er dan wel?

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben je als advocaat onder omstandigheden verplicht om een melding te maken van een ongebruikelijke transactie. Omtrent de melding moet geheimhouding worden betracht, er is sprake van een tipping off verbod. Er is echter een uitzondering op de geheimhoudingsverplichting in artikel 23 lid 1 Wwft die niet bij iedereen bekend is, maar die wel van belang kan zijn.
De Wwft verbiedt tipping off maar wat mag er dan wel

Als de Wwft van toepassing is op de diensten die je als advocaat verleent, moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld verplicht cliëntenonderzoek uitvoeren, waarvan je de intensiteit moet afstemmen op het risico dat je inschat bij de dienst die je verleent. Verder moet je een deugdelijke administratie bijhouden, moet je zorgen dat je kennis van de Wwft op peil is en moet je ongebruikelijke transacties melden.

Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Als voldaan is aan de definitie van het begrip transactie in de Wwft, moet de transactie worden getoetst aan indicatoren. Er zijn twee soorten indicatoren, een objectieve en een subjectieve. De objectieve indicator is: “Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.”
Voldoet de transactie aan deze indicator, dan is verder onderzoek niet noodzakelijk en moet direct een melding van een ongebruikelijke transactie worden gedaan.

De subjectieve indicator is: “De transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.” Daarbij dient dus een beoordeling plaats te vinden van de vraag of de transactie in dat specifieke geval als ongebruikelijk moet worden aangemerkt.

Heb je als advocaat, na overleg met bijvoorbeeld het Kenniscentrum Wwft (gevestigd bij het Bureau van de Haagse Orde, maar bedoeld voor de gehele balie), geconcludeerd dat sprake is van een ongebruikelijke transactie en heb je die gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland, dan moet je die melding geheim houden (art. 23 lid 1 sub a Wwft). Die geheimhoudingsplicht geldt jegens iedereen en in het bijzonder jegens de cliënt over wie de melding wordt gedaan. Daar moet een recht op inzage op grond van artikel 15 AVG zelfs voor wijken.

Maar er is een belangrijke uitzondering. Ben je namelijk als advocaat betrokken bij een transactie en een cliënt waarbij ook andere dienstverleners betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld een notaris of een belastingadviseur, dan mag je met elkaar overleggen over die melding (art. 23 lid 6 onder 3 Wwft). Je mag dus bespreken wat je hebt gemeld en of er voor die andere dienstverlener ook aanleiding is om een melding te maken. Maar word je als advocaat benaderd door een bij een transactie betrokken andere dienstverlener die een melding heeft gemaakt, bedenk dan goed dat er niet automatisch ook voor jou een meldplicht is. De toepasselijkheid van de Wwft is niet voor alle dienstverleners gelijk. Daarom is het mogelijk dat een notaris of een fiscalist op grond van de voor hem geldende regelgeving een melding moet maken, terwijl die verplichting er voor de advocaat op dat moment niet is. Of sprake is van een meldplicht voor een advocaat moet aan de hand van de omstandigheden van het geval worden beoordeeld. Maar heeft een andere dienstverlener een melding gedaan en de betrokken advocaat niet, dan moet die beslissing wel goed zijn onderbouwd. Leg de reden voor het wel of niet doen van een melding dus altijd vast in het dossier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven