Dealmakers van de week: Hans Beerlage (Clifford Chance) en Johan Kleyn (Allen & Overy)

Delen:

Dealmakers van de week zijn Hans Beerlage en Johan Kleyn, die resp. Nieuwe Steen Investments (NSI) en VastNed Offices/Industrial bijstonden in de fusie tussen het beursgenoteerde vastgoedfonds en de internationale vastgoedinvesteerder. Samen denken partijen een toonaangevend vastgoedfonds met notering aan NYSE Euronext te kunnen vormen.

41-Hans-BeerlageHans Beerlage, dealmaker voor Clifford Chance: “De transactie creëert een toonaangevend midcap onroerend goed beleggingsfonds met notering aan de Amsterdamse beurs. De transactie is vanuit juridisch-technisch oogpunt zeer innovatief, onder meer omdat dit bij mijn weten de eerste keer is dat er in Nederland twee beursgenoteerde bedrijven worden gecombineerd middels een splitsing; een zuivere driehoekssplitsing, om precies te zijn. In het kader van de transactie hebben NSI en VastNed O/I een gezamenlijk splitsingsvoorstel voorbereid en gepubliceerd. Daarnaast heeft NSI een prospectus gepubliceerd in verband met de toelating tot de handel van nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven aan aandeelhouders VastNed O/I bij afronding van de transactie. Bij zo’n innovatieve transactie is intensieve communicatie met alle betrokken partijen essentieel. Los van de juridische techniek is dit een zeer complexe transactie gebleken, waarbij – ook gezien het beursgenoteerde karakter van zowel NSI als VastNed O/I – diverse belangen nauwlettend in het oog gehouden dienden te worden. Behalve frequent overleg met NSI was afstemming met overige betrokken adviseurs, toezichthouders en banken sleutel voor succes. In het bijzonder was de samenwerking met de in-house counsel en de directie van NSI zeer plezierig. Op het moment dat je een beeld hebt van de thema’s die van belang zijn voor alle betrokken partijen, is het beter mogelijk om de doelstellingen van jouw cliënt te realiseren. De combinatie van NSI en VastNed O/I biedt een unieke mogelijkheid om de strategieën van beide vastgoedfondsen te versnellen en daarmee een platform voor verdere groei en schaalvoordelen te creëren. Voor de toekomst verwacht ik voor de sector dat schaalgrootte van groot belang blijft, zowel nationaal als internationaal. Consolidatie is bij uitstek een van de manieren om schaalgrootte te realiseren. NSI heeft kennisgemaakt met het Clifford Chance team dat aan de fusie met VastNed O/I heeft gewerkt in een recente transactie, waarbij wij voor een andere partij optraden. Onze uitgebreide ervaring bij openbare biedingen en vergelijkbare transacties in Nederland, waaronder een aantal transacties in dezelfde sector, speelde vervolgens een grote rol bij de totstandkoming van onze samenwerking met NSI op dit traject. Tenslotte woog ons internationale netwerk mee; onze kantoren in België en Duitsland hebben een belangrijk aandeel gehad in de advisering.”

Johan KleynJohan Kleyn, dealmaker voor Allen & Overy: “De eerste toenadering van NSI vond plaats in december 2010. De uitgebreide onderhandelingen tussen de partijen kwamen, na eerdere onderbrekingen, in april 2011 in een stroomversnelling waarna partijen elkaar toch over complexe problemen wisten te vinden. Gedurende het proces waren er steeds nieuwe ontwikkelingen en veranderende dynamiek, vanwege onder meer mogelijke tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse en de Belgische financiële autoriteiten. Specifiek de structurering van de transactie als juridische splitsing, de warrants en de rol van Intervest Offices waren een mooie uitdaging. Voor de directie en raad van commissarissen van VastNed O/I was het vanzelfsprekend belangrijk dat de aandeelhouders de hoogst mogelijke prijs zouden ontvangen voor hun aandelen. Daarbij speelde onder meer de waardering van het belang in VastNed O/I’s Belgische 54%-dochter Intervest Offices een belangrijke rol. Na uitvoerige en langdurige onderhandelingen hebben partijen afgesproken dat aandeelhouders op closing naast aandelen NSI, voor ieder aandeel VastNed O/I een value retention warrant ontvangen. De waarde van de value retention warrants is gekoppeld aan de verkoopopbrengst van aandelen in Intervest Offices, mocht NSI die aandelen binnen anderhalf jaar na afronding van de transactie verkopen. Op deze manier werd deze problematiek opgelost op een wijze die voor alle partijen gunstig werkte. Verder vergde de transactie intensieve afstemming met Duitse en Belgische collega’s vanwege de belangen van VastNed O/I in deze landen. In de Nederlandse setting van openbare biedingen is het geven van garanties voor verklaarbare redenen niet echt gebruikelijk. Alhoewel in dit geval geen openbaar bod werd gedaan maar een zuivere driehoekssplitsing binnen twee beursgenoteerde vennootschappen plaatsvond, waren de garanties beperkt in scope en speelden zij een rol in de periode voor closing. Daarnaast vond een due diligence onderzoek plaats onder andere om tot de ruilverhouding te komen. Tevens zijn in de fusieovereenkomst bepalingen opgenomen over wat de gevolgen zouden zijn van een materiële afwijking in het confirmatory due diligence proces en andere specifieke karakteristieken.”

Adviseurs Nieuwe Steen Investments: Clifford Chance (Hans Beerlage, Han Teerink, Ruth van Andel, Gijs Kikkert, Robert Smits, Steven Verschuur, Philippe Hamer), NIBC, ING, Rabobank

Adviseurs Vastned Offices/Industrial NV: Allen & Overy (Johan Kleyn, Floris Pierik, Gijs Linse, Robert Jan Lijdsman, Sophie Roozendaal, Hans Kets, Sophie Rutten), Kempen & Co, Leonardo & Co

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven