‘Deken Overijssel handelde niet onrechtmatig’

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Pixabay

Handelt een deken die vertrouwelijke correspondentie opvraagt tussen een advocaat en diens cliënt onrechtmatig? Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel niet. In kort geding bepaalde mr. M. Willemse dat deze deken geen misbruik had gemaakt van zijn bevoegdheden.

De kwestie speelt in de Overijsselse gemeente Borne. Een familie vorderde schadevergoeding van de gemeente nadat deze het bestemmingsplan had gewijzigd van ‘buitengebied’ in ‘bedrijventerrein’. Daardoor werd hun woning ‘wegbestemd’ en lijdt de familie, naar eigen zeggen, enkele miljoenen euro’s schade.

De familie werd toen bijgestaan door Stefan Kukolja en Mark Wullink. Deze advocaten hadden een conflict met de vorige deken. Deze had bij de burgemeester van Borne nadere informatie opgevraagd over zijn klachten over de twee advocaten. Als een half jaar geleden Carl Luttikhuis deken in het arrondissement Overijssel wordt, onderzoekt hij deze ‘klacht’. Hij wil het kantoor van Kukolja en Wullink doorzoeken maar wordt door de Raad van Discipline niet-ontvankelijk verklaard.

Vervolgens vraagt deken Luttikhuis correspondentie op tussen de familie en hun advocaten. Hoewel de familie op dat moment niet meer hun cliënt was, werkten Wullink en Kukolja mee. De familie was het hier echter niet mee eens want dit zou ‘disproportioneel toezicht’ zijn: als er iets speelt tussen de deken en de advocaten, hoeft niet de hele correspondentie tussen de advocaten en de familie op tafel te komen liggen. In kort geding kwam de vraag aan de orde of de deken misbruik maakt van zijn bevoegdheid.

Nee, oordeelt de voorzieningenrechter in zijn uitspraak van vandaag: er is geen sprake van misbruik van bevoegdheid. De deken kan inlichtingen vorderen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Advocaten moeten aan dit tuchtrechtelijk onderzoek meewerken op grond van Gedragsregel 37.

Maar had de burgemeester wel echt een tuchtklacht ingediend? Zijn ‘klachten’ stonden toch in een brief, dat is toch geen tuchtklacht? Dat is aan het oordeel van de deken, aldus de voorzieningenrechter, en die heeft een ruime mate van beoordelingsvrijheid. Maar ook los daarvan mag de deken onderzoek doen. Van onzorgvuldig handelen jegens de advocaten is geen sprake. De geheimhoudingsplicht van de advocaat geldt niet jegens de deken. Daarmee wijst de rechter de eis van een verbod op het delen van de correspondentie af.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top