Deurwaarder nauwelijks bestraft bij overtreding

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Darko Djurin/Pixabay

Gerechtsdeurwaarders die de wet overtreden en daarmee een schuldenaar (verder) in de financiële problemen brengen, worden door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders nauwelijks bestraft. Dit stelt de Vereniging Sociaal Verhaal, die alle 287 tuchtrechtzaken van 2018 heeft bestudeerd.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat klachten van schuldenaren die te maken krijgen met gerechtsdeurwaarders die zich niet aan de wet houden, ‘nauwelijks serieus worden genomen’, zo concluderen de onderzoekers. In 90 procent van deze zaken waarbij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders tot het opleggen van een straf overgaat, betreft dit wat de Vereniging Sociaal Verhaal noemt een ‘symbolische straf’, zoals een waarschuwing of een berisping, of wordt helemaal geen maatregel opgelegd. Dat laatste gebeurde in ongeveer een kwart van de zaken, hoewel de klacht wel gegrond werd geacht.

De vereniging bekeek de 287 zaken die in 2018 voor de tuchtrechter kwamen. In dat jaar werden 85 klachten gegrond verklaard. Er werden 37 berispingen opgelegd, negen waarschuwingen en werd 21 keer ‘geen maatregel’ uitgesproken. Berispingen werden opgelegd na bijvoorbeeld het niet of te laat terugbetalen van geïnde bedragen. Een waarschuwing werd opgelegd na het uitoefenen van oneigenlijke druk op de schuldenaar.

Slechts in acht van de 85 gevallen werd een geldboete opgelegd. Die enkele keer dat er wél een boete wordt opgelegd, is die volgens Sociaal Verhaal vaak erg laag. Rogier Mulder van de vereniging kent het voorbeeld van een gerechtsdeurwaarder die ten onrechte de eigendommen (met een waarde van 10.000 euro) van een schuldenaar liet vernietigen. De kamer acht de klacht gegrond, maar legt een boete op van ‘slechts’ tweeduizend euro.

Uit een groot deel van de gegronde klachten van gedupeerde schuldenaren blijkt dat belangrijke zaken, zoals het hanteren van de juiste beslagvrije voet, beslaglegging op inkomen of goederen of het terugbetalen van te veel geïnde bedragen regelmatig misgaan. Voor schuldenaren levert dit vaak grote financiële en persoonlijke problemen op, aldus de vereniging.

Zware straffen, zoals schorsing en ontzetting uit het ambt, blijken alleen te worden opgelegd bij gegronde klachten die zijn ingediend door het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) of een andere deurwaarder. In 2018 werden er zeven van die zware straffen uitgedeeld.

Volgens Vereniging Sociaal Verhaal spelen achterliggende belangen van de beroepsvereniging of het financiële risico dat de staat loopt mogelijk een rol bij het kiezen van de ‘lage’ strafmaat. Volgens de vereniging lijkt het erop dat deze belangen zwaarder wegen voor de tuchtrechter dan de belangen van de individuele schuldenaar.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl