Een rechtszaak aanspannen: hoe verloopt deze procedure?

Geschillen vinden iedere dag plaats. Burenruzies, uit de hand gelopen discussies en onenigheden op kantoor kunnen enorm lastig zijn. Wellicht voelt het alsof deze problemen niet vanzelf opgelost kunnen worden, of weigeren twee personen met elkaar te praten. De volgende stap zou logischerwijs zijn om een rechtszaak aan te spannen. Dit kan echter niet zomaar.

Delen:

Als het mogelijk was om bij ieder misverstandje een rechter te betrekken, zou dit enorm snel uit de hand lopen. Rechters lopen over met afspraken en dit zou snel leiden tot overspannen burgers die veel geld moeten neerleggen voor de procedures. Daarom kan een rechtszaak aanspannen maar voor specifieke zaken. Hoe verloopt dit proces? En waarom is het belangrijk om een advocaat in te schakelen?

Het proces zelf

Rechtszaken ontstaan doordat één partij, de eiser, deze aanspant tegenover een andere partij, de verweerder.. Dit kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld het begaan van een overtreding of debiteuren die hun afspraken niet nakomen. Zaken die eenvoudig onderling opgelost kunnen worden door te overleggen, worden niet doorgezet naar de rechter.

Wanneer de zaak bij de rechtbank is aangekomen, krijgt de partij waartegen de rechtszaak wordt aangespannen een dagvaarding toegestuurd. Hierin staat aangegeven waar en wanneer de zitting zal plaatsvinden. De verweerder krijgt de kans om zelf bewijsstukken op te sturen om zichzelf zo te verdedigen.

Vervolgens vindt de zitting plaats. Hierbij zijn de eiser en verweerder betrokken, samen met een rechter, advocaat, griffier en eventueel getuigen. Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om hun kant van het verhaal te vertellen en de verweerder kan zichzelf hierbij verdedigen. Aan het eind van de zitting, wordt er een uitspraak gedaan door de rechter.

Het is gebruikelijk om een advocaat in de arm te nemen tijdens een geschil. Wil de eiser een rechtszaak aanspannen? Dan zal de advocaat beslissen of dit een verstandig idee is of niet. Ook kan deze persoon ervoor zorgen dat er, met wat overleg, toch een oplossing op het probleem gevonden wordt zonder dat de rechter hierbij betrokken wordt.

Samenwerking met een advocaat

Het inschakelen van een advocaat is van uiterst belang voor zowel de eiser als verweerder wanneer er wordt gekozen voor een rechtszaak aanspannen. Dit is een vertrouwenspersoon die alle zaken regelt met betrekking tot de zitting. Verweerders en eisers kunnen er zelfs voor kiezen om de advocaat het woord te laten doen in de rechtszaal.

Een advocaat geeft advies met betrekking tot de zaak en zorgt ervoor dat de partij die hij of zij verdedigt er het beste uitkomt. Zoals al eerder behandeld is, kunnen advocaten trachten zaken op te lossen zonder dat hier een rechter bij betrokken hoeft te worden. Dit kan onnodige kosten voorkomen en beide partijen tot rust brengen.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven