Een veelkoppig monster: de opdrachtbevestiging van de advocaat

In de goede oude tijd nam de advocaat een zaak in behandeling. Hij deed zijn best, loste het probleem op, won of verloor. Aan het einde van de zaak woog hij het (altijd papieren) dossier op zijn handpalm en verstuurde een nota die het gewicht van het dossier rechtvaardigde. Dat werkte in die tijd waarschijnlijk heel goed. De tijden zijn echter veranderd...
(foto: Depositphotos-Jemastock)

De opdrachtbevestiging is tegenwoordig in iedere zaak van groot belang. En toch zien we hoe vaak deze toch niet verstuurd is of niet alle relevante informatie bevatte. We gingen te snel aan de slag. Of de secretaresse stuurde de advocaat een concept, dat in de stroom van dagelijkse mailberichten ondersneeuwde.

In de tuchtrechtelijke jurisprudentie komen ongelukken door gebrekkige of afwezige opdrachtbevestigingen regelmatig voor. Dit jaar kwam er ook alweer het nodige voorbij.
In zijn uitspraak van 23 augustus 2021 (ECLI:NL:TAHVD:2021:148) somt het hof van discipline op wat de advocaat aan de voordeur moet doen. De tuchtrechter, aldus het hof, heeft tot taak de kwaliteit van het werk van de advocaat beoordelen en gaat daarbij uit van de professionele standaard (HvD 5 februari 2018, ECLI:NL:TAHVD:2018:32 en HvD 3 april 2020, ECLI:NL:TAHVD:2020:80). De professionele standaard brengt ook mee dat een advocaat zijn cliënt genoegzaam dient te informeren, te waarschuwen en duidelijkheid dient te scheppen over de haalbaarheid van een zaak en de kosten van zijn optreden. Dit alles moet de advocaat schriftelijk aan de cliënt bevestigen (Gedragsregel 16 en intussen vaste jurisprudentie van het Hof van Discipline).

Als het gaat om de declaratie dan moet de advocaat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een redelijk honorarium in rekening brengen (verg. Regel 17 lid 1 van de Gedragsregels 2018). Het (uiteindelijk) in rekening te brengen honorarium moet in redelijke verhouding staan tot de daadwerkelijke verrichte werkzaamheden en de advocaat dient daarover aan de cliënt verantwoording af te leggen.

In de zaak waarin het hof tot een uitspraak kwam op 20 augustus 2021 (ECLI:NL:TAHVD:2021:133), legt het hof nog eens uit dat de advocaat bij het aanvaarden van de opdracht duidelijke afspraken moet maken over zijn honorarium en, als hij voorziet dat de declaratie hoger uit zal vallen dan de aanvankelijk aan de cliënt gegeven schatting, hij de cliënt daarvan op de hoogte moet stellen.

In de uitspraak van 4 juni 2021 (ECLI:NL:TAHVD:2021:114) overweegt het hof dat de advocaat zijn cliënt een risico-inschatting moet geven betreffende de verwachting ten aanzien van de door de advocaat te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. In die zaak verweerde de advocaat zich door te zeggen dat het om een grote strafzaak ging en een inschatting van tijd en kosten niet te maken viel. Bovendien was de cliënt zelf jurist. De advocaat mocht erop vertrouwen dat de cliënt zelf het overzicht wel had. Het hof had daar geen genade mee: omdat de advocaat zelf grote vrijheid heeft in de aanpak van de zaak, brengt dat de verantwoordelijkheid mee om een risico-inschatting te geven.

Er zijn, in elk geval sinds de invoering van de nieuwe Advocatenwet en de Voda in 2015 en de nieuwe gedragsregels in 2018, legio uitspraken die met de bevestiging van de opdracht en informatievoorziening samenhangen. En dan hebben wij het nog niet over de informatieplichten uit de AVG en de Wwft.

Wij houden het praktisch voor u. Mocht u uw standaard opdrachtbevestiging weer eens onder de loep willen nemen, dan kunt u de volgende thema’s aan de orde laten komen:

  • omschrijving van de dienst | mogelijke toepasselijkheid van Wwft |indien van toepassing: haalbaarheid procedure |financiële afspraken/ toevoeging/ rechtsbijstandsverzekering | inschatting kosten | bij de dienst betrokken advocaten / medewerkers |duur en omvang werkzaamheden |algemene voorwaarden | kantoorklachtenregeling |meldplicht Wwft / AVG

Als u de opdrachtbevestiging heeft gemaakt, vergeet hem vooral niet te versturen!

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven