Een woning bouwen? Aan deze regelgeving moet je voldoen

Delen:

Het bouwen van een eigen huis is aan regels gebonden. De gemeente voorziet in locaties waar het mogelijk is om invulling te geven aan particulier opdrachtgeverschap. Er zijn uiteraard meerdere regels om aan te voldoen bij het bouwen van een eigen woning. Het is in de eerste plaats nodig om over een omgevingsvergunning te beschikken, wat voorheen de bouwvergunning was. De omgevingsvergunning is aan te vragen bij de gemeente waar je woning komt te staan. Bij de aanvraag zijn er verschillende documenten nodig, zoals een bouwtekening van het huis.

Bestemmingsplan van de gemeente

Bij de aankoop van grond en het bouwen van een huis is het belangrijk om na te gaan wat het bestemmingsplan is. Iedere gemeente heeft de verplichting om voor het grondgebied een beheersverordening of bestemmingsplan beschikbaar te hebben. Deze regelgeving voorziet in wat er toegestaan is op de betreffende locatie. Zo moet het bestemmingsplan voor de ruimte waar je de woning wilt bouwen voorzien in een woonbestemming.

Welstandsnota

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning toetst de welstandscommissie van de gemeente het bouwplan. Deze beoordeling vindt onder meer plaats aan de hand van de van toepassing zijnde regelgeving van de welstandsnota. De regels hebben onder meer betrekking op het gebruik van materialen, maar ook op de kleur en eventueel op architectonische eigenschappen.

Bouwtechnische eisen

Het is ook belangrijk dat de te bouwen woning aan bouwtechnische eisen voldoet. Het bouwbesluit en bouwverordening van de gemeente geven hier uitsluitsel over. De bouwtechnische eisen hebben onder meer betrekking op de veiligheid, milieu, constructie van het bouwwerk en de gezondheid. Elk bouwwerk in iedere gemeente dient te voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. De bouwverordening van de gemeente voorziet in voorschriften die betrekking hebben op de uitvoering van de werkzaamheden. Ook zijn er regels in opgenomen aangaande de aansluiting van nutsvoorzieningen of voor het plaatsen van een tijdelijke container voor afval.

Waarde van je woning

Als het huis eenmaal is afgebouwd en je aan alle regels hebt voldaan, is het natuurlijk interessant om te weten wat de woningwaarde is. Er zijn meerdere manieren om de waarde van je huis te bepalen, zoals via een taxateur of door zelf prijzen te vergelijken in de omgeving. Een andere gebruikelijke manier is om via waarde woning Kadaster na te gaan hoe het zit. Het Kadaster voorziet overigens in nog veel meer informatie, zoals over de grenzen van kadastrale percelen.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven