Europese Commissie: via mediation kan tijd en geld worden bespaard

Delen:

De Europese Commissie wees afgelopen vrijdag nogmaals op de mogelijkheden die de bestaande EU‑regels inzake mediation bieden voor grensoverschrijdende juridische geschillen. Zij herinnert de lidstaten eraan dat deze maatregelen alleen doeltreffend kunnen zijn wanneer zij op nationaal niveau worden ingevoerd.

Het beslechten van geschillen via de rechter is niet alleen duur en tijdrovend, maar kan er ook toe leiden dat winstgevende zakelijke relaties op de klippen lopen. Grensoverschrijdende zaken zijn complexer als gevolg van verschillende nationale wetgevingen en jurisdicties en praktische aangelegenheden zoals kosten en taalkwesties. Met alternatieve geschillenbeslechting (ADR) door onpartijdige mediators kunnen deze problemen worden aangepakt en kunnen constructieve oplossingen worden gevonden. Dat vereist echter geschoolde mediators en duidelijke regels, die door beide partijen kunnen worden vertrouwd. Grensoverschrijdende mediation is delicaat omdat zij verschillende ondernemingsculturen moet verzoenen en beide partijen betrouwbare gemeenschappelijke regels nodig hebben. Daarom zijn in mei 2008 EU-regels inzake mediation in werking getreden, die tegen mei 2011 moeten zijn ingevoerd. Die regels creëren juridische waarborgen voor mediation en zorgen voor een procedure van hoge kwaliteit door de toepassing van gedragscodes of de opleiding van mediators. Tot dusver hebben vier landen (Estland, Frankrijk, Italië en Portugal) de Commissie meegedeeld dat zij de EU‑regels inzake mediation hebben omgezet in nationale wetgeving.

“Deze EU-maatregelen zijn cruciaal omdat zij in het dagelijkse leven een alternatieve en extra toegang tot het recht bevorderen. Rechtsstelsels stellen mensen in staat hun rechten op te eisen. De daadwerkelijke toegang tot het recht wordt gewaarborgd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Burgers en ondernemingen mogen hun rechten niet worden ontzegd alleen omdat zij moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van rechtsstelsels en omdat zij zich dat niet kunnen veroorloven, omdat zij niet kunnen wachten tot hun zaak door de rechter zal worden behandeld of omdat zij worden afgeschrikt door bureaucratische beslommeringen,” zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Ik roep de lidstaten op ambitieus te zijn en de EU-regels inzake mediation snel in te voeren: het strikte minimum is de minnelijke schikking van grensoverschrijdende geschillen mogelijk te maken. Maar waarom niet verder gaan? Waarom niet dezelfde maatregelen beschikbaar stellen op nationaal niveau? Uiteindelijk zal dat ten goede komen aan burgers en ondernemingen, samenlevingen en economieën, en aan de rechtsstelsels zelf.”

Klik voor het gehele bericht hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven