Eva González Pérez over de gedupeerde ouders van de kindertoeslagaffaire

Delen:

Eva Gonzalez Perez - Advocatencollectief Trias

Mr. van de week is Eva González Pérez. De advocaat van Advocatencollectief Trias uit Helmond ondersteunt sinds 2014 gedupeerde ouders van de kindertoeslagaffaire. Nadat de Belastingdienst ouders ten onrechte beschuldigde van fraude, moesten gezinnen soms meer dan 50.000 euro terugbetalen, en veel ouders gingen financieel en emotioneel kopje onder. Vorige week trad de verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel af.

Hoe bent u beeld gekomen bij de gedupeerden?
Door toedoen van mijn echtgenoot, houder van het gastouderbureau Dadim uit Eindhoven. Ouders hadden een brief ontvangen waarin te kennen werd gegeven dat de kinderopvangtoeslag was gestopt. De ouders moesten bewijsstukken aanleveren om de rechtmatigheid toeslag aan te tonen. Toen ze dat hadden ze gedaan, kregen ze toch een afwijzing zonder motivering. Ik ben me gaan vastbijten in het dossier en mij er actief mee gaan bemoeien.

Wat hebt u tot nu toe voor hen kunnen doen?
Eerst heb ik getracht om aan te tonen dat de stopzetting van de kinderopvangtoeslag onrechtmatig was. Ik heb over de stopzetting geprocedeerd en diverse klachten bij de Belastingdienst, Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman neergelegd. Tegelijk hebben we doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State. In de contacten met de Belastingdienst is mij duidelijk geworden dat de tweede nationaliteit werd vastgelegd in de systemen. Hierover heb ik een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend die nog steeds loopt. Zowel de media als een aantal politici hebben zich samen met mij het lot van deze gezinnen aangetrokken. De gezinnen hebben nu de erkenning dat ze geen fraudeurs zijn en dat ten onrechte het recht op kinderopvangtoeslag was afgenomen. Ik ben nu aangekomen in de afwikkeling van schadevergoeding. Binnenkort volgt nog een gesprek met de Minister-President en de Minister van Financiën.

Het aftreden van Menno Snel is staatsrechtelijk misschien logisch, maar de gedupeerden hebben er niets aan. Misschien wordt een oplossing nu juist vertraagd? Hoe kijkt u ertegen aan?
Op dit moment neemt de Minister van Financiën het dossier over. Het valt mij op dat de lijn die voormalig staatssecretaris Snel in ons dossier heeft ingezet, wordt voortgezet. Gezegd wordt dat geen vertraging zal volgen. Dat geloof ik graag. Ik kan mij voorstellen dat andere gedupeerden het gevoel hebben dat het voor hen langer gaat duren. Tegelijkertijd denk ik dat deze mensen nu de wind mee krijgen in hun dossiers.

Heeft de Tweede Kamer ook vuile handen in dit dossier?
De kern van deze zaak is dat de Belastingdienst heeft gehandeld in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Kinderopvang en de Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen (en vast nog meer wetten). Ik heb niet de indruk dat vanuit de Tweede Kamer is bepaald dat de rechtsbescherming van burgers niet in acht moest worden genomen.

De Belastingdienst geeft geld dat ten onrecht is terugbetaald weer terug aan de gedupeerden. Ook krijgen gezinnen schadevergoedingen. Is dat voldoende?
Naast de teruggestorte bedragen krijgen mijn cliënten een bedrag van 500 euro per half jaar van de overschrijding van redelijk termijn en 25 procent schadevergoeding over het recht op toeslag. Dit is mijns inziens ontoereikend voor de jarenlange onzekerheid en het hebben van een stempel als fraudeur gedurende vijf jaar.

Wat zegt het over onze rechtsstaat dat de overheid zo met burgers kan omgaan, en zo langdurig?
Het is niet de overheid die men voor ogen heeft, nee. Onze rechtsstaat geeft echter wel de ruimte en wegen om onrecht recht te zetten. Je moet gewoon alleen een hele lange adem hebben. De overheid heeft tijd, macht en geld. Maar deze zaak laat zien dat, als een zaak lang duurt en de overheid te ver gaat, een dossier op enig moment kan omslaan, met alle gevolgen van dien.

Was dit het hoogtepunt in uw juridische carrière?
Ja, ten minste, tot nu toe wel ????.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Mijn collega’s en confrères die gedurende deze afgelopen 5 jaar telkens weer geduldig naar mijn verhalen geluisterd hebben en mij gesteund hebben in dit dossier.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?
Mijn kinderen spreken Nederlands, Turks en Spaans.

Welk boek las u het laatst?
De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Ik deel, zowel binnen als buiten een gevangenis, graag alles met mijn echtgenoot.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven