Fiscaal belang boven belang van het kind?

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de vraag wanneer een co-ouder in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke combinatiekorting, ook als het kind niet op het eigen adres staat ingeschreven. De uitkomst kan ertoe leiden dat het in de scheidingspraktijk nog moeilijker wordt afspraken te maken waarin beide partijen zich kunnen vinden.
Fiscaal belang boven belang van het kind

De zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting is een fiscaal voordeel voor ouders dat kan oplopen tot maximaal € 2.815,- per jaar. Op 29 januari van dit jaar besliste de Hoge Raad over de verblijfseis waaraan ouders moeten voldoen om inkomensafhankelijke combinatiekorting te krijgen.

Zorg gelijkelijk verdelen

Al langere tijd is er discussie over de vraag wie van de belastingplichtige ouders recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting is bedoeld voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Op grond van de Wet Inkomstenbelasting heeft een ouder in elk geval recht op de korting wanneer het kind jonger is dan 12 jaar en ingeschreven staat op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige ouder. Bij uiteengaan spreken ouders echter steeds meer af dat zij gezamenlijk de zorg voor het kind willen voortzetten, bijvoorbeeld in de vorm van een co-ouderschapsregeling. Heeft de andere ouder, die wel veel zorg heeft voor het kind, maar waar het kind niet ingeschreven staat dan ook recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De Wet IB bepaalt over die situatie dat als ouders de zorg voor hun kind gelijk verdelen, door beide ouders de combinatiekorting kan worden verkregen, ook als het kind niet op het adres van die ouder staat ingeschreven. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat het kind dat ingeschreven staat op het woonadres van de ene belastingplichtige ouder, gelijktijdig behoort tot het huishouden van de andere belastingplichtige ouder. Dat is het geval als het kind drie gehele dagen per week bij de andere ouder verblijft.

Drie gehele dagen

Wat moet er worden verstaan onder drie gehele dagen? Aan het gerechtshof Den Haag werd de vraag voorgelegd of een zorgregeling waarbij het kind in de ene week van woensdag 7.30 tot donderdag 19.30 uur plus de zaterdag 9.00 tot de daaropvolgende maandag 9.00 uur bij de ouder was en in de andere week van woensdag 7.30 uur tot donderdag 19.30 uur, voldeed aan de eis van drie gehele dagen zorg per week. Het gerechtshof vond in het arrest van 10 maart 2020 van wel en besliste in dit kader dat de term ‘gehele dagen’ zo moest worden uitgelegd dat ook een verblijf alleen overdag, korter dan 24 uur, een gehele dag kan zijn.

De Hoge Raad kon zich echter in dit oordeel niet vinden en vernietigde deze uitspraak. Uit de regelingen blijkt volgens de Hoge Raad duidelijk dat met ten minste drie gehele dagen 3 x 24 uur per week wordt bedoeld. Het verblijfschema van de ouders in kwestie voldeed daar niet aan. Daarvoor verschilde het aantal uren dat het kind de desbetreffende ouder verbleef te veel van het aantal uren dat het kind bij de ex-partner verbleef. De ouder in kwestie kwam in dit geval niet in aanmerking voor inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wenselijk?

In de scheidingspraktijk is het vaak al lastig genoeg om een zorgregeling af te spreken waar beide partijen zich in kunnen vinden. Deze uitspraak van de Hoge Raad kan ervoor zorgen dat ook financiële belangen een rol gaan spelen. De vraag is of dat wenselijk is en bijdraagt aan het voorkomen van conflictscheidingen. Als het voor het kind nu beter is om de verdeling net iets anders te doen, maar in totaal nog steeds gemiddeld 72 uur per week blijft, is dat dan onoverkomelijk? Wij denken van niet. Op deze manier is de kans aanwezig dat een fiscaal belang haaks komt te staan op het belang van het kind. Dat is onwenselijk.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven