Gezondheid gevangene wordt tijdens detentie niet beter en niet slechter

Gedetineerden hebben in het jaar voor de detentie vaker gezondheidsproblemen dan niet-gedetineerden. De detentieperiode leidt niet tot negatieve gezondheidseffecten, maar ook niet tot positieve. Detentie zou wel een belangrijke mogelijkheid kunnen bieden om de aanzienlijke gezondheidsproblemen van gedetineerden intensiever aan te pakken. Dat blijkt uit een studie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Delen:

Gezondheid gevangene wordt tijdens detentie niet beter en niet slechter - Mr. online
Foto: Rajseh Rajput/Unsplash

Voor het eerst is onderzocht hoe de gezondheid van gedetineerden voorafgaand aan de detentie verschilt van niet-gedetineerden, en in welke mate de gezondheidsproblemen veranderen van vóór naar ná de detentieperiode. Hieruit blijkt dat de gezondheidsproblemen niet verbeteren of verslechteren. Het onderzoek van het NSCR (in samenwerking met het Nivel en Universiteit Leiden) is gepubliceerd in The Lancet Regional Health – Europe.

Depressie

Mensen met een slechte gezondheid zijn oververtegenwoordigd in penitentiaire inrichtingen. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen, zoals infectieziekten en chronische aandoeningen, en meer psychische problemen, zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Tot nu toe was het onduidelijk in hoeverre gedetineerden al voorafgaand aan hun detentie in een slechte gezondheid verkeren of dat hun slechte gezondheid een effect is van de detentie. Om dit te onderzoeken zijn dezelfde gedetineerden over een langere tijd gevolgd en is hun gezondheid voor en na de detentieperiode onderzocht, én vergeleken met niet-gedetineerden.

Huisarts

Voor dit onderzoek zijn geanonimiseerde gegevens (van het Centraal Bureau voor de Statistiek) over detentieperiodes gekoppeld aan achtergrondgegevens en gegevens over gezondheidsproblemen waarvoor mensen naar de huisarts gingen. Er zijn 952 gedetineerden, die in 2014 of 2015 vastzaten, vergeleken met 4.760 niet-gedetineerden van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en met dezelfde huisartspraktijk.

Gezondheidsproblemen

Vergeleken met niet-gedetineerden rapporteerden mannelijke gedetineerden in het jaar voor de detentieperiode vaker sociale, neurologische en spijsverteringsproblemen, problemen gerelateerd aan het genitale systeem en niet-gespecificeerde gezondheidsproblemen. Zo meldde 43,7 procent van de gedetineerden zich met psychische problemen bij hun arts in het jaar voorafgaand aan de detentie, tegenover 17,6 procent van de niet-gedetineerden. Tot op zekere hoogte waren de gezondheidsverschillen vóór detentie gerelateerd aan sociaaleconomische verschillen tussen gedetineerden en niet-gedetineerden. Bij vrouwelijke gedetineerden werd een soortgelijk patroon gevonden. In de studie werden geen veranderingen gevonden in gezondheidsproblemen over de tijd, van vóór naar ná de detentieperiode; niet voor de gedetineerden en niet voor de controlegroep.

Intensiever aanpakken

Personen in detentie hebben zowel voor als na deze periode veel en complexe gezondheidsproblemen. Hun gezondheid is een aandachtspunt voor zorgverleners die zowel binnen als buiten de gevangenismuren werken. In het onderzoek werd geen negatief gezondheidseffect van de detentieperiode zelf gevonden, maar ook geen positief effect. Detentie zou dan ook een belangrijke mogelijkheid kunnen bieden om de aanzienlijke gezondheidsproblemen van gedetineerden intensiever aan te pakken.

Het onderzoek Mental and physical health problems before and after detention: a matched cohort study kunt u hier downloaden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven