Juridisch nieuws

‘Grondwet niet bestand tegen Poolse toestanden’

Foto: Mr

Vandaag wordt het boek Proeve van een verbeterde Grondwet van Huub Linthorst gepresenteerd. Het boek bevat een wetsvoorstel voor een geheel herziene Grondwet. Dat is nodig, vindt de auteur, want we zijn mogelijk niet toegerust om Poolse toestanden tegen te gaan.

In dit boek vraagt Linthorst zich af of onze Grondwet nog wel een actueel beeld geeft van de verhoudingen tussen de machten in de staat en van de legitimatie van het overheidsgezag. De auteur is kritisch: hij betwijfelt of de Grondwet voldoende is toegerust om in Nederland ‘Poolse en Hongaarse toestanden’ tegen te gaan. Hij vindt het hoog tijd dat onze Grondwet, na 35 jaar, grondig wordt herzien. Daarbij stelt hij wijzigingen voor die vaak al eerder onderwerp van discussie zijn geweest, maar in dit boek worden gepresenteerd in het kader van een geheel verbeterde Grondwet. Uitgangspunten daarbij zijn dat de continuïteit ten opzichte van de huidige Grondwet gehandhaafd moet blijven en dat de haalbaarheid niet uit het oog wordt verloren.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Kamerlid Erik Ziengs (VVD), voorzitter van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna reflecteren enkele wetenschappers op deze ‘Proeve’: Peter van Lochem, oud-rector van de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen, Jit Peters, emeritus-hoogleraar staatsrecht (Universiteit van Amsterdam) en Gert Jan Veerman, emeritus-hoogleraar wetgeving en wetgevingskwaliteit (Universiteit Maastricht).

De auteur van de ‘Proeve’, Huub Linthorst (1945), studeerde rechten in Leiden. Hij werkte vanaf 1971 als beleidsjurist, wetgevingsjurist en juridisch adviseur op de ministeries van Binnenlandse Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en Economische Zaken. Op dat laatste departement was hij sinds 1999 directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Na zijn pensionering (2010) was hij lid van onder andere de Selectiecommissie rechterlijke macht.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures