Dealmaker van de week

Grote deal in de Caraïben

Cable & Wireless Communications, onderdeel van de groep van het aan NASDAQ Global Select Market genoteerde Liberty Latin America., heeft alle door het Land Curaçao gehouden aandelen in United Telecommunication Services verworven. Het door verkoper verkochte belang betreft 87.5% van het totale aantal uitstaande aandelen in UTS. De overige 12.5% wordt gehouden door het Land St. Maarten. Het betreft één van de grootste deals binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk in de  afgelopen jaren.

Tjarda Tazelaar, dealmaker voor VanEps Kunneman VanDoorne: “UTS heeft telecom activiteiten in Curaçao, St. Maarten, St. Martin, Bonaire, St. Barths, St. Eustatius en Saba. Al jaren waren de overheden van Curaçao en St. Maarten actief op zoek naar een strategische partner voor UTS. Zoals de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van Curaçao recentelijk aan het parlement van Curaçao schreef, was een aanzienlijke investering vereist om “de concurrentiekracht van UTS op peil te brengen”. Voor een regionaal opererende onderneming als UTS was het lastig om de technologische ontwikkelingen op het gebied van telecom in een in hoog tempo veranderende markt bij te benen en concurrentie te bieden aan de grotere internationaal opererende telecom providers die actief zijn op de eilanden. Gezien de huidige precaire financiële situatie waarin het Land Curaçao en het Land St. Maarten verkeren, was het niet mogelijk voor hen om de benodigde investeringen in UTS te doen en de concurrentiekracht – en daarmee de continuïteit van de onderneming – veilig te stellen. In die zin kan van een “win – win – win” situatie worden gesproken: de koper vergroot haar marktaandeel op Curaçao en verkrijgt toegang tot de telecommarkt op de andere eilanden, de verkoper heeft een mooie verkoopopbrengst gerealiseerd en is verlost van de noodzaak verdere investeringen in de onderneming te doen en UTS kan onder de vleugels van haar nieuwe grootaandeelhouder de krachten gaan bundelen met voormalig concurrent Flow.
De transactie was niet alleen één van de grootste transacties van de afgelopen jaren in de Nederlandse Cariben, maar het was ook de eerste echte privatisering van een overheidsvennootschap op Curacao. Er lag daarom geen “draaiboek” klaar. De vele stakeholders aan verkoperszijde alsmede de politieke aspecten waarmee in een dergelijk privatiseringsproces rekening moet worden gehouden, maakten het tot een interessant maar complex verkoopproces. In een privatiseringsproces van een onderneming die actief is in een gereguleerde markt (zoals de telecommarkt op Curacao) heb je te maken met een verkoper die tevens toezichthouder en wetgever is. Wij werkten nauw samen met de advocaten van het Amerikaanse kantoor Baker Botts waarmee wij samen in het Lex Mundinetwerk zitten. Deze samenwerking verliep bijzonder prettig en werd door onze gezamenlijke cliënt gekenmerkt als “seamless”. Onze specifieke rol bestond uit het adviseren over alle juridische aspecten van de transactie voor zover dit het recht van de verschillende Nederlands Caribische jurisdicties betrof. Belangrijke onderdelen van het due diligence onderzoek waren de aan UTS verleende telecom concessies in de verschillende jurisdicties waar zij actief is en de reeds in 2017 aangevangen reorganisatie van de UTS groep als gevolg waarvan er enkele honderden werkplekken komen te verdwijnen (een proces dat los van de overname staat). In onze advisering was verder veel aandacht voor de in 2017 in werking getredenmededingingsregels op Curacao en het staats- en bestuursrecht (met betrekking tot het goedkeuringsproces aan de zijde van de verkopende overheid en de gereguleerde telecommarkt). Onderdelen van de target groep waar de koper niet in was geïnteresseerd zijn door middel van een pre-closing herstructurering overgeheveld naar een voor dat doel opgerichte stichting. Het voor mij meest bijzondere moment in het lange overnameproces vond enkele dagen voor de uiteindelijke tekendatum op 25 maart 2019plaats, namelijk het moment waarop duidelijk werd dat de deal eindelijk rond was. De tekendatum was al een aantal keer met potlood in de agenda gezet maar moest telkens om verschillende redenen worden uitgesteld, wat de nodige vragen in de pers en het parlement opriep. Eind maart vielen eindelijk alle ontbrekende stukjes op hun plaats en was er overeenstemming over alle openstaande punten. Aangezien we lang naar dat moment hadden toegeleefd was het een bijzonder moment om eindelijk de datum op de transactiedocumentatie te kunnen invullen.”

Adviseurs Cable & Wireless Communications: VanEps Kunneman VanDoorne (Tjarda Tazelaar, Vincent Abbing, Aubrich Bakhuis, Nedra Evertsz), Baker Botts LLP (Jonathan Gordon, John Kaercher, Grace Matthews, Carlos Marquez)

Adviseurs United Telecommunication Services NV: HBN Law (Eric de Vries, Chris van Amersfoort), Carter Ledyard & Milburn LLP

Adviseurs Curaçao: UTS privatiseringscommissie (Alberto Romero, Nico Scheper, Sueena Francisco)

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures