Henriette Nakad mag tuchtrechter niet meer wraken

Advocate Henriette Nakad mag de Raad van Discipline niet langer wraken. De tuchtrechter heeft op maandag 8 maart besloten dat wrakingsverzoeken van Nakad niet meer in behandeling zullen worden genomen, omdat ze zich door het inzetten van het wrakingsmiddel schuldig heeft gemaakt aan misbruik van recht.

Delen:

Henriette Nakad mag tuchtrechter niet meer wraken
Foto: Pixabay

Volgens de Raad van Discipline moet Nakad er als advocaat mee bekend zijn dat wraken als reactie op procesbeslissingen nooit tot honorering van een wrakingsverzoek zal leiden. “Haar wrakingsverzoek kan niet anders zijn bedoeld dan om tijd te winnen en daarom is naar het oordeel van de wrakingskamer sprake van misbruik van het recht op wraking.” Het wrakingsverzoek werd afgewezen.

Complotdenken

Nakad werd door de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten voor de tuchtrechter gesleept, omdat ze als gevolg van complotdenken en activisme geen goede rechtsbijstand kan verlenen. De advocate, die was verbonden aan het Amsterdamse kantoor Bailey & Parker, voert al geruime tijd een verbeten strijd tegen de jeugdzorg en de overheid.

Journalist Chris Klomp deed verslag van de zitting op 22 februari, waarin de deken de Raad van Discipline verzocht om ervoor te zorgen dat Nakad geen enkele jeugdzorg-gerelateerde zaak meer aanneemt. Als dat niet mogelijk is, dan zou ze voor onbepaalde tijd geschorst moeten worden.

Onvoldoende distantie

Volgens de deken bewaart Nakad in jeugdzorgzaken onvoldoende professionele distantie tot haar cliënten. “Daarbij lijkt sprake te zijn van een tunnelvisie en een zekere mate van complotdenken, waardoor verweerster in haar oordeelsvorming wordt gehinderd,” lichtte de deken toe. “Zij ziet zichzelf als een klokkenluider die als advocaat met juridische procedures ernstige misstanden binnen de jeugdzorg aan de orde moet stellen. Als de rechterlijke macht haar niet in het gelijk stelt, beschuldigt zij de rechterlijke macht van (medeplichtigheid aan) diezelfde misstanden. Bovendien voldoet zij door haar standpunten en de juridische instrumenten die zij inzet, niet aan de professionele standaard.”

De deken verwees onder meer naar filmpjes op YouTube. In één daarvan stelt Nakad dat er in de regering en het parlement mogelijk pedofielen zitten die het systeem van jeugdzorg infiltreren.

Anonieme bronnen

Nakad heeft de tuchtrechters in deze zaak gewraakt omdat ze niet onafhankelijk zouden zijn, of de schijn van partijdigheid hebben gewekt. Doordat de deken anonieme bronnen heeft gebruikt is het niet mogelijk om vast te stellen of er banden bestaan tussen deze bronnen en de tuchtrechters, vindt Nakad.

Daarnaast klaagt de advocate dat procesbeslissingen steeds in het nadeel van haar zijn uitgevallen. Belanghebbenden zijn niet tot de procedure toegelaten en er is geen gevolg gegeven aan haar verzoek om transcripties van de audio-opnamen van de gesprekken die zij met de deken heeft gevoerd.

Bij aanvang van de zitting is geen gewag gemaakt van haar verzoek tot het horen van getuigen en is aan de deken veel ruimte geboden om een valse voorstelling van zaken te geven en haar goede reputatie aan te tasten, meent Nakad. De tuchtrechters hebben zich verzet tegen de wraking.

Horen van getuigen

De wrakingskamer zegt dat het wrakingsverzoek alleen al moet worden afgewezen voor zover het is gericht tegen procesbeslissingen. De wrakingskamer kan die immers niet inhoudelijk toetsen.

Verder oordeelt de wrakingskamer van de Raad van Discipline: “De enkele omstandigheid dat het verzoek tot het horen van getuigen niet meteen bij aanvang van de zitting aan de orde is gesteld, is geen zwaarwegende aanwijzing voor het oordeel dat de tuchtrechters vooringenomen zijn. Hetzelfde geldt voor hetgeen verzoekster heeft gesteld over het betoog van de deken ter zitting. Verzoekster had ook de gelegenheid om te reageren op hetgeen de deken naar voren had gebracht, maar heeft daarvan afgezien en in de plaats daarvan de tuchtrechters gewraakt. Dat verzoekster vanwege anonieme bronnen van de deken niet kan vaststellen of er banden bestaan tussen deze bronnen en de tuchtrechters levert evenmin een zwaarwegende aanwijzing op voor vooringenomenheid van de tuchtrechters of objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor bij verzoekster. Overigens zijn deze bronnen ook voor de tuchtrechters anoniem.”

Na afloop van de tuchtzaak op 22 februari sprak Nakad buiten de rechtbank een groepje van ongeveer vijftig demonstranten toe over haar strijd tegen de jeugdzorg en kindermisbruik.

Henriette Nakad werd onder meer bekend als oprichtster van de digitale rechtbank e-Court.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven