‘Het is chaos bij justitievakbond Juvox’

Het bestuur van justitievakbond Juvox ligt intern onder vuur. Er is veel kritiek op de manier waarop het bestuur werkt en omgaat met geld van de leden. De kascommissie van Juvox wil een onafhankelijk accountantsonderzoek naar alle uitgaven en declaraties in de afgelopen jaren. Dat zeggen onderzoeksjournalisten van Argos, die maandenlang onderzoek deden naar de gang van zaken binnen Juvox.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
‘Het is chaos bij justitievakbond Juvox’
Beeld: Depositphoto's

Daarnaast zijn volgens Argos de spanningen tussen Juvox-voorzitter Marcel Smit en andere ambtenarenbonden zo hoog opgelopen dat deze niet langer met Juvox willen samenwerken. Dit kan gevolgen hebben voor de ongeveer drieduizend Juvox-leden aan de cao-onderhandelingstafel. Deze justitieambtenaren werken in het gevangeniswezen, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Eigenbelang 

Ook de bestuursleden van Juvox zijn justitieambtenaren. Om het vakbondswerk te kunnen doen is een aantal van hen met behoud van salaris vrijgesteld van hun dagelijkse werk. Hun werk voor de vakbond is vrijwilligerswerk.

Op dit moment zijn er nog maar drie van de negen bestuursleden actief. Vier opgestapte bestuurders uitten onder meer in hun opzegbrieven forse kritiek op “het eigenbelang” dat zij binnen het bestuur hebben ervaren, zo meldt Argos. 

Aanhoudende onrust

Daarnaast schorste het Juvox-bestuur twee van de bestuursleden, nadat kaderleden tijdens een bijeenkomst opheldering hadden gevraagd over de aanhoudende onrust binnen hun vereniging. De twee bestuursleden die deze vraag steunden en de bijeenkomst vroegtijdig verlieten, zijn daarna uit hun functie gezet omdat zij de vereniging zouden benadelen, zo meldt Argos. Een van hen was de penningmeester die pas enkele maanden in het bestuur zat. Volgens Argos botste hij een week eerder met voorzitter Smit nadat hij vragen had gesteld over facturen van Smits partner, die jarenlang door Juvox werd ingehuurd als notuliste. 

Vertrouwenscrisis

Alle regionale Juvox-afdelingen willen nu dat ook de overige bestuursleden opstappen, aldus Argos. Volgens de journalisten erkennen de overgebleven bestuursleden dat er een vertrouwenscrisis is, maar volgens hen staan de kaderleden niet open voor een gesprek. Die maken er volgens hen “een ontzettend groot issue van en kleuren de problematiek eenzijdig in”.

Declaraties

Argos kreeg onder meer inzage in declaraties en facturen, die bij de justitievakbond zijn ingediend en bij elkaar opgeteld tonnen bedragen. Bij de door bestuursleden ingediende declaraties zouden die van Smit, zijn partner en een voormalig penningmeester opvallen. Samen brachten zij de afgelopen jaren voor honderdduizenden euro’s in rekening. 

Een aantal bedragen en regelingen roept volgens Argos vragen op, die aan het bestuur zijn voorgelegd. Zo mag Smit, als senior adviseur gedetacheerd bij het ministerie van J&V, volgens de afspraken over zijn vrijstelling voor vakbondswerk onkosten declareren bij zijn werkgever, maar declareerde hij in zeven jaar tijd ruim 170 duizend euro bij Juvox. Dat Smit meer declareert dan de meeste anderen zou volgens het bestuur komen doordat hij zijn voorzitterschap fulltime uitoefent en een zwaarder takenpakket heeft, maar uit navraag door Argos bij zijn werkgevers blijkt dat Smit de afgelopen jaren voor de helft was vrijgesteld voor vakbondswerk.

De rekeningen voor het notuleren door Smits partner, die elders een baan heeft, zijn in ongeveer zeven jaar opgelopen tot bijna 170 duizend euro, een bedrag dat volgens het bestuur “marktconform” is. Zij kreeg volgens Argos het salaris voor werk binnen Juvox waarvoor een vrijwilligersvergoeding de norm is.

Geen controle

De kascommissie van Juvox, die verantwoordelijk is voor de financiële controle, zegt volgens Argos de afgelopen jaren mondjesmaat inzage te hebben gehad in de boekhouding en onderbouwing van bedragen. In 2020 zou er helemaal geen mogelijkheid tot controle zijn geweest en is ook geen jaarverslag gepresenteerd. Evenmin vond er een algemene ledenraad plaats waar het bestuur zich normaal gesproken verantwoordt. Volgens de onderzoeksjournalisten heeft de kascommissie laten weten geen of beperkt weet te hebben gehad van verschillende door Argos genoemde vergoedingen en declaraties. 

Aangifte

Het Juvox-bestuur noemt het artikel van Argos “eenzijdig”, “suggestief” en “mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar”. Voorzitter Smit stelt dat de publicatie “niets te maken heeft met journalistieke vrijheid” en dat het “geen enkel doel dient behalve kennelijk zelfverrijking”. Hij heeft aangekondigd dat hij aangifte gaat doen van smaad, omdat Argos in het artikel ook ingaat op zijn eigen veroordeling voor smaad, wat volgens hem een privékwestie is. Ook laat hij weten naar de Raad voor de Journalistiek te stappen en de auteur en Argos’ eindredactie aansprakelijk te zullen stellen, en ook de VPRO als organisatie waarbinnen Argos valt.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top