Het online leven na de dood

In het Nederlandse erfrecht bestaat geen specifieke regeling voor de online nalatenschap. In andere landen heeft de wetgever hier meer aandacht aan besteed. Denk hierbij aan een regeling waardoor toegang verleend wordt tot dat de in een cloud opgeslagen zijn en tot socialmedia-accounts. Dat hier veel niet geregeld is, houdt niet in dat overdracht niet mogelijk is.

Delen:

Foto: Depositphotos

In het erfrecht geldt de saisineregel. Volgens de saisineregel volgen erfgenamen de erflater van rechtswege onder algemene titel op in zijn voor overgang vatbare rechten, in zijn bezit en houderschap. Een kleine speurtocht door de overeenkomsten van Whatsapp en Facebook leert dat de overdracht van een socialmedia-account in de overeenkomst tussen de gebruiker en het platform niet uitgesloten wordt. Echter, dat de term overdracht niet gehanteerd wordt door de verschillende platforms kan mijns inziens voortvloeien uit het botsen van het Angelsaksische rechtssysteem met het Nederlandse erfrecht.

Praktische problemen

Los van de vraag of een socialmedia-account voor overdracht vatbaar is, is het voor erfgenamen van belang dat zij daadwerkelijk toegang kunnen krijgen tot een socialmedia-account. Tegenwoordig wordt steeds meer aandacht besteed aan het beveiligen van data, hetgeen het toegang verkrijgen tot een social media-account in de praktijk erg lastig kan maken. Erfgenamen zijn bij het niet beschikken over de inloggegevens afhankelijk van de medewerking van het socialmediaplatform. Wanneer medewerking ontbreekt en het voorgaande niet contractueel overeengekomen is, zijn erfgenamen aangewezen op het Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:248 lid 1 BW bepaalt dat met behulp van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid voorzien kan worden in leemtes in een overeenkomst. Erfgenamen zullen aldus een beroep kunnen doen op artikel 6:248 lid 1 BW. Helaas is over zowel de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en de overdracht van de overeenkomst in het licht van de online nalatenschap nagenoeg geen jurisprudentie gepubliceerd.

Om te voorkomen dat erfgenamen zich in een grijs gebied bevinden, wat juridische onzekerheid met zich meebrengt, is het raadzaam om inloggegevens op een voor erfgenamen vindbare plek te bewaren of een derde te voorzien van je inloggegevens. Een derde kan ook de executeur zijn.

Aldus kan het feit dat de wetgever nog niet in een specifieke regeling heeft voorzien, leiden tot vervelende en onzekere situaties voor de erfgenamen. Het is dan ook verstandig dat wij zelf nadenken over wat er met onze bits na onze dood gebeurt en of we wel online willen blijven voortbestaan.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ook interessant:

Scroll naar boven