Hoge Raad: ‘E-archief gerechten voldoet niet aantoonbaar aan alle AVG-normen’

De Hoge Raad kan niet constateren dat het E-archief – het interne archief waarin uitspraken van de diverse gerechten worden opgeslagen – voldoet aan alle normen die de AVG oplegt. Dat staat in een oordeel van de Hoge Raad naar aanleiding van een vordering van de procureur-generaal.

Delen:

Foto: Chris van Houts

PG Edwin Bleichrodt fungeert tevens als toezichthouder voor verwerking van persoonsgegevens door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken. In die rol diende hij een vordering in twee delen in bij de Hoge Raad.

In het eerste deel vorderde de PG dat de Hoge Raad onderzoekt hoe gerechtsbesturen van de rechtbanken Noord-Nederland, Amsterdam en Den Haag de persoonsgegevens van klagers hebben verwerkt in het E-archief. Het tweede deel van de vordering had betrekking op onderzoek naar de inrichting van het E-archief en of deze per 21 juli 2023 (de datum van de vordering) voldeed aan de AVG-normen.

Oordeel

De Hoge Raad constateert in zijn oordeel dat het eerste deel van de vordering gegrond is, voor zover deze betrekking heeft op uitspraken die in het E-archief werden opgenomen vóór het najaar van 2022. In dat jaar zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, omdat tot die tijd voor klagers niet kenbaar was dat er sprake was van verwerking van privégegevens in het E-archief. Daardoor is tot die tijd niet voldaan aan het vereiste van transparante gegevensverwerking van artikel 5 AVG.

Wat betreft het tweede deel van de vordering concludeert de Hoge Raad niet te kunnen vaststellen dat met de huidige werkwijze rondom het E-archief aan alle normen uit de AVG wordt voldaan.

“Weliswaar zijn de afgelopen jaren technische en organisatorische verbetermaatregelen getroffen, maar niet kan worden vastgesteld of daarmee voldoende is gewaarborgd dat autorisaties worden verstrekt en ingetrokken met inachtneming van die overige vereisten. De Hoge Raad kan daarom niet verklaren dat de inrichting van het E-archief naar de stand van 21 juli 2023 voldeed aan de overige normen van de AVG.”

E-archief

Het E-archief bestaat sinds 2004 en fungeert als interne database voor de Rechtspraak. Het archief bevat uitspraken van gerechten en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van de rechtspraak. In de regel bevatten die uitspraken persoonsgegevens van betrokkenen bij een uitspraak, zoals getuigen en bijstandsverleners.

Welke impact het oordeel van de Hoge Raad nu exact heeft voor het E-archief en of er nieuwe verbeteringen nodig zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven