Partnerbijdrage van

Hoge Raad verduidelijkt maatstaf voor eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Delen:

De beoordelingsmaatstaf volgens het Stoof/Mammoet-arrest van de Hoge Raad geldt ook bij een collectieve wijziging van arbeidsvoorwaarden. Deze beoordelingsmaatstaf draait om de vraag of in redelijkheid van de werknemer verwacht kan worden dat hij instemt met een redelijk voorstel van de werkgever. De toets of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een werknemer een voorstel om arbeidsvoorwaarden te wijzigen afwijst, is te streng. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

In het Van der Lely/Taxi Hofman BV-arrest en het Stoof/Mammoet-arrest oordeelde de Hoge Raad over de vraag wanneer een werknemer moet instemmen met een wijziging van arbeidsvoorwaarden. Dit geldt als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat. Volgens de Hoge Raad moeten de volgende drie vragen worden beantwoord om te beoordelen of een werknemer moet instemmen met een wijziging:

  • Heeft de werkgever als goed werkgever een reden om een wijziging voor te stellen?
  • Is de voorgestelde wijziging redelijk in de omstandigheden van het geval?
  • Kan in redelijkheid van de werknemer worden verwacht dat hij instemt met het voorstel?

Andere actualiteiten binnen het burgerlijk procesrecht zijn:

Wanneer gerechtvaardigde vrees bestaat dat rechter partijdig is

Doet een partij een wrakingsverzoek en wijst de wrakingskamer dit verzoek af? Of behandelt de kamer het verzoek ten onrechte niet? Dan kan die partij in een hogere instantie aangeven dat er geen onpartijdige behandeling heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor een partij die na een tussenuitspraak een wrakingsverzoek doet, waartegen de bewuste rechters zich niet verdedigen. Dit heeft de Hoge Raad der Nederlanden geoordeeld.

Directe erkenning buitenlandse beslissing alleen in geval van verdrag of verordening

De Nederlandse rechter kan een procedure pauzeren als er in het buitenland al een procedure loopt tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp. Deze regel geldt als de buitenlandse uitspraak direct in Nederland wordt erkend. Dit is alleen als dit in een verdrag of verordening tussen dat land en Nederland staat. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad geadviseerd.

Gerechtshof moet te laat verzoek pauzeren procedure toch beoordelen

Een verzoek tot aanhouding omdat een procedure bij de Hoge Raad loopt, is niet hetzelfde als een gewoon uitstelverzoek. De rechter moet zo een verzoek in sommige gevallen ook beoordelen als het verzoek te laat is verstuurd. Kan de indiener niets aan de vertraging doen? Dan is het te laat indienen verschoonbaar. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad geadviseerd.

Beperking octrooirecht tijdens procedure omzeilt vernietiging oorspronkelijk octrooirecht

De vernietiging van een octrooirecht heeft terugwerkende kracht. Het octrooirecht wordt dan geacht nooit te hebben bestaan. Beperkt de rechthebbende het octrooi tijdens de procedure over de vernietiging en wijst de rechter die vernietiging toe? Dan geldt deze alleen voor het oorspronkelijke octrooirecht. Het beperkte octrooirecht bestaat nog en hierover kan ook een nieuwe procedure worden gestart. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Processtukken mogen ook buiten de rol om in turbospoedappel

Een belanghebbende kan een eis tot voeging instellen in een incidentele conclusie voor of op de roldatum waarop de laatste conclusie wordt genomen in de rechtszaak. Maar in een turbospoedappel kunnen processtukken ook worden genomen buiten de rol om. Dit heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

Wist je dat bovenstaande actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kan je zelfs gratis 10 e-learnings volgen (incl. 10 PO-punten).

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao,…
Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven