Partnerbijdrage van

Hoge Raad verduidelijkt reikwijdte Xella-plicht verder

Een werkgever heeft de verplichting om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en moet daarbij een transitievergoeding betalen. Deze plicht geldt sinds de publicatie van de aangenomen wet over de compensatieregeling op 20 juli 2018. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Delen:

Andere actualiteiten binnen het arbeidsrecht zijn:

Aanzegvergoeding toch verschuldigd na mondeling aanzeggen

Geeft een werkgever mondeling aan dat hij het arbeidscontract van een werknemer niet verlengt? En bevestigt hij dit niet schriftelijk? Dan moet de werkgever alsnog de aanzegvergoeding betalen aan de werknemer. Dit heeft de Hoge Raad der Nederlanden geoordeeld.

Vakantiedagen verjaren niet als werkgever niet informeert of aanmoedigt deze op te nemen

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen. De werkgever moet de werknemer hierover informeren en aanmoedigen om deze dagen daadwerkelijk op te nemen. Gebeurt dit niet? Dan vervallen de vakantiedagen niet. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geoordeeld.

Niet bereikbare zieke werknemer handelt ernstig verwijtbaar

Een werknemer handelt ernstig verwijtbaar door na zijn ziekmelding niet bereikbaar te zijn. Zijn werkgever mag hem daarom ontslaan. Dit heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

Ontslag op staande voet nadat iemand anders dan werknemer tankpas gebruikt voor privéauto

Gebruikt een ander de tankpas van een werknemer voor het tanken van een andere auto dan de bedrijfsauto? Dan kan dit een reden zijn voor ontslag op staande voet. Dit heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Loonsanctie UWV betekent niet dat werkgever schadeplichtig is richting werknemer

Het UWV legt een werkgever een loonsanctie op, omdat hij zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Maar de loonsanctie betekent niet dat de werkgever zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen in de relatie met de werknemer. De werkgever is dus niet automatisch schadeplichtig richting de werknemer door de loonsanctie. Dit heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld.

Leeftijdsgrens voor politiecommissarissen in strijd met gelijke behandeling op grond van leeftijd

Geldt in een sollicitatieprocedure een leeftijdsgrens? Dan is dit onderscheid op grond van leeftijd en daarmee in beginsel verboden. Maar onder bepaalde omstandigheden is het gebruiken van een leeftijdsgrens geen discriminatie. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geoordeeld.

Ontslag tijdens proeftijd is niet altijd zonder risico’s

Een werkgever heeft geen redelijke grond nodig om een werknemer tijdens of voor de proeftijd te ontslaan. De strenge regels van het ontslagrecht gelden niet bij een proeftijdontslag. Toch is een proeftijdontslag niet altijd toegestaan. De werkgever mag geen verboden onderscheid maken bij het geven van het ontslag. Dit heeft de Rechtbank Limburg geoordeeld.

Laatste kans: Gratis 10 e-learnings mét 10 PO-punten

Heb jij nog niet al je PO-punten voor 2022 binnen? Kies dan voor ons als NOvA geaccrediteerde opleider en activeer nu jouw gratis e-learnings. Per rechtsgebied behaal je daarmee 10 PO-punten.

Meer informatie of je direct aanmelden? Ga dan snel naar onze website.

Delen:

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao,…
Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven