Invoering coronatoegangsbewijs was volgens rechtbank niet onrechtmatig

De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de Staat met de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB) niet onrechtmatig heeft gehandeld. Drie burgers waren een procedure begonnen, omdat ze vonden dat dit CTB hun grondrechten beperkte, zonder dat hier een goede reden voor was.

Delen:

Het coronatoegangsbewijs (foto Depositphotos)

De eisers in deze zaak vinden dat de Staat tegenover hen onrechtmatig heeft gehandeld, door van 25 september 2021 tot 25 februari 2022 het coronatoegangsbewijs (CTB) in te voeren. Maar de rechtbank komt tot de conclusie dat deze inmenging gegeven de situatie eind 2021/begin 2022 geen schending van die grondrechten vormde. “Dit betekent dat de invoering van het CTB jegens eisers niet onrechtmatig was. De rechtbank wijst hun vorderingen af.”

Ingegrepen

De maatregelen die de overheid in de coronaperiode heeft genomen, waaronder het CTB, hebben volgens de rechtbank wel diep ingegrepen in het dagelijkse leven van alle burgers, ook in dat van eisers. De rechtbank heeft daarom geoordeeld dat het CTB wel degelijk een inmenging was in de grondrechten van eisers. Dit had daarom onderbouwing nodig: “Wanneer sprake is van inmenging in grondrechten moet de Staat stellen en bewijzen dat die inmenging gerechtvaardigd was.”

Geschil

Eisers vinden dat zij door de invoering van het CTB in hun grondrechten zijn beperkt, zonder dat daarvoor een goede reden was. Het CTB was volgens hen namelijk ongeschikt voor de doelen die de Staat ermee zei te willen bereiken, wat in september 2021 ook al duidelijk zou zijn geweest. Volgens de eisers was het CTB alleen een drukmiddel om te stimuleren dat mensen zich lieten vaccineren, terwijl aan vaccinatie allerlei risico’s waren verbonden. Mensen die zich niet lieten vaccineren, mochten op bepaalde locaties niet meer naar binnen en werden zo maatschappelijk buitengesloten. De eisers vonden dit onrechtmatig en vorderden daarom een vergoeding van de schade die zij daardoor leden.

Afwegen

De Staat wees er in deze civielrechtelijke zaak op dat tijdens de coronaperiode sprake was van ‘botsende grondrechten die als overheid moest worden afgewogen’. In de uitzonderlijke omstandigheden van dat moment was de invoering van het CTB volgens de Staat een noodzakelijke en proportionele maatregel. De rechtbank: “De Staat heeft die maatregel ook niet zomaar genomen, maar pas nadat hij zich daarover uitgebreid had laten adviseren door verschillende deskundigen en maatschappelijke organisaties. De maatregel is zodra dat kon weer ingetrokken.”

Onvoorspelbaar

De rechtbank komt nu tot het oordeel dat de situatie in september 2021 dermate riskant en onvoorspelbaar was dat de Staat op dat moment in redelijkheid tot de invoering van het CTB heeft kunnen besluiten: “Hoewel er in 2021 ook wetenschappers en medici waren die schreven dat Covid-19 voor de meeste mensen helemaal niet zo erg was, was de breed gedragen wetenschappelijke en medische opvatting dat voorzichtigheid geboden was. Bovendien bevestigden de meeste critici dat Covid-19 voor bepaalde groepen in de samenleving wel erg gevaarlijk was. Daarbij kwam dat zich in september 2021 nieuwe, besmettelijker varianten van het virus over de wereld verspreidden; op dat moment was nog niet duidelijk of die varianten mensen zieker of juist minder ziek zouden maken. Wat de langetermijngevolgen van een besmetting met Covid-19 zouden zijn, wist nog niemand: daarvoor was de ziekte te kort geleden ontdekt.”

Zorgpersoneel belast

Ook heel belangrijk was dat het zorgpersoneel in september 2021 al anderhalf jaar lang extreem zwaar was belast: veel zorgverleners waren zelf ziek of hadden de zorg verlaten. Daarbij kwam dat er door de coronazorg al anderhalf jaar veel gewone zorg was uitgesteld die moest worden ingehaald, terwijl de gewone zorg en de coronazorg doorliepen. En de herfst en de winter kwamen eraan, met alle gewone griep- en verkoudheidsvirussen die daarbij hoorden.
In die situatie was het volgens de rechtbank begrijpelijk dat de Staat het zekere voor het onzekere heeft genomen en het CTB heeft ingevoerd, zowel om kwetsbare mensen te beschermen als om de zorg te ontlasten. “Voordat de Staat dit deed, was op Europees niveau ook al besloten tot het nemen van deze maatregel. Ook veel andere landen in de wereld voerden soortgelijke maatregelen in. De wettelijke basis voor het CTB voldeed aan de eisen die de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) daaraan stellen.”

Ingrijpend

Het CTB was als maatregel weliswaar ingrijpend, maar in de situatie van dat moment toch proportioneel. De Staat moest de grondrechten van alle burgers afwegen, stelt de rechtbank: “Sommigen werden door het CTB gehinderd in hun privéleven, onderneming of andere vormen van deelname aan de samenleving, terwijl anderen daardoor juist werden beschermd in hun recht op leven en gezondheid, privéleven, onderneming of andere vormen van deelname aan de samenleving. Die afweging heeft de Staat gemotiveerd gemaakt; daarbij is hij binnen de beleidsruimte gebleven die het EVRM lidstaten gunt.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven