Is Wilders een homo?

Delen:

Zaterdag 7 augustus is (was?) er weer Gay Parade, de coming out van helaas nog te veel achtergestelde homo’s en lesbo’s. Opkomend tegen discriminatie en vóór gelijke rechten (tenminste, dat is de officiële motivering) varen zij onder luid kabaal door Amsterdamse grachten, gehuld – of niet – in even opzichtige als potsierlijke kledij. Wat ook zij van hun geslachtelijke geaard- en gezindheid, van sommige deelnemers zou toch liever worden gezien dat zij zich helemaal niet in het openbaar vertonen. Maar wie weet maakt dat wel deel uit van het gebeuren: ook verwijtbare handicaps als overgewicht en andere verminking door tatoeage en operatief aan- of ingebrachte metalen opsmuk moeten in al dan niet homofiele beleving worden gezien en algemeen aanvaard als “normaal”, of “moet kunnen”.

Net als geestelijke en gevoelsmatige eigenschappen die kennelijk gelden als handicap. Zo meldde de krant:

CENTRUM – De Vereniging Mensa Nederland, voor hoogbegaafden, vaart dit jaar mee met de Gay Parade tijdens de Gay Pride. De deelname is het initiatief van de werkgroep Gayniaal. “Voor mij was het ontdekken van mijn hoogbegaafdheid ook een coming out,” zegt organisator Dick van den Berg.

Wie zelf niet hoogbegaafd is kan dit niet goed volgen. Is hoogbegaafdheid een handicap, of tenminste een persoonlijke eigenschap die leidt tot maatschappelijke achterstelling? Waaraan iets moet gebeuren, liefst door mee te doen aan een homofiele manifestatie? Of gaat het om de kennelijk fataal geachte combinatie van homofilie en hoogbegaafdheid? Zodanig dat kandidaten voor de vaart vooraf worden getoetst én op hun homofilie én op hun hoogbegaafdheid? Eerder lijkt het narcistische aandachttrekkerij. Is dat dan een gevolg van homofilie, van hoogbegaafdheid of misschien van enige fatale combinatie van die twee? ‘T is bijna te hopen dat het hard regent, dat de hele boel in het water valt. Of viel natuurlijk.

Deze lachwekkende ellende, hoezeer bijzaak op zichzelf, wijst intussen wél op echte vraagstukken. Zonder meer zij toegegeven dat homo’s en lesbo’s niet voor iedereen en in elk opzicht gelijken zijn. De vraag is alleen of Gay Prides & Parades de aangewezen remedies zijn. Homo’s lijken daarmee eerder te laten zien dat zij echt anders zijn, er niet gewoon bij horen of zelfs willen horen, met als al dan niet bedoeld nevengevolg dat foute Marokkanen, gereformeerden en andere achterlijken aanstoot aan hen blijven nemen. Zo dreigt al die al dan niet goedbedoelde aandachttrekkerij te verkeren in haar tegendeel.

Geldt voor het homohuwelijk niet eigenlijk hetzelfde? Homo’s willen niet worden achtergesteld, dus moesten ook zij kunnen trouwen. De – achterhaalde – ratio van het juridische huwelijk bleef buiten beschouwing. Waarom niet gekozen voor afschaffing van het huwelijk als zodanig? Dat zou pas werkelijk gelijke rechten hebben opgeleverd. Maar nee, de homo’s moesten zo nodig meedoen met hetero-truttigheid. Uit angst van discriminatie te worden beschuldigd houdt de goegemeente de mond. Ambtenaren die er niet aan meewerken worden ontslagen. Het netto-resultaat is weer ongewenste aandacht voor het anders-zijn van de seksueel gelijkgestemde medemens. Die kennelijk de eigen gelijkheid zelf ook niet altijd kan aanvaarden.

Maar het is nog niet te laat om dat malle huwelijk de deur uit te doen en desnoods te vervangen door (bijzondere) overeenkomsten die de zorg voor kinderen en geld (of andersom) net zo goed of beter regelen dan het overleefde instituut van het huwelijk. (Dat homo-stellen nog niet zelf thuis kinderen kunnen maken blijft hier buiten beschouwing.) En nu maar afwachten wat voor scheidingspercentages voortkomen uit die hopelijk tijdelijk gelijkgestemde huwelijken. Of is de registratie daarvan discriminatoir en dus verboden?

Als het meezit krijgt Nederland een kleinburgerlijk-conservatief minderheidskabinet van beginselloze liberalen en christelijken, gesteund door een fanatieke anti-moslimpartij van ook overigens chronisch verongelijkten. Die zullen het huwelijk niet zo snel afschaffen, ook niet voor homo’s. Al zou Wilders dat vast graag willen, net als nogal wat van die al dan niet geheim gelijkgeslachtelijke goedgristelijken.

Wilders heeft geen tijd voor zulke bijzaken. Hij heeft grootsere dingen te doen, in zijn kruistocht tegen de islam in het algemeen en de moslims in het bijzonder. Binnenkort reist hij af naar New York, om mee te doen aan het protest tegen de bouw van een moskee in de buurt van Ground Zero. Toegegeven: zo’n moskee lijkt nog minder kies dan de Gay Parade, en is voor velen een minstens zo grote provocatie.

Anderzijds lijkt in protesten te worden vergeten wat werkelijke gelijkheid betekent, tenminste als rechtsstatelijk ideaal. De vergeten kern is dat seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, etniciteit en nog veel meer als zodanig in het publieke leven geen rol mogen spelen. De burger is geen homo, hetero, moslim of gereformeerde, de burger is medeburger, of eigenlijk civis mundi. Dan luidt de vraag niet: is een moskee zo dicht bij Ground Zero wel wenselijk? Maar – voor wie gelijkheid ernstig neemt: kan ter plaatse enig kerkgenootschap worden gehuisvest? Het verschil tussen die vragen is meer dan een kwestie van woorden. Bovendien is uit niets gebleken dat de stichters van bedoelde moskee enige sympathie hebben voor gewelddadig radicalisme.

Wilders’ hysterische islamofobie leidt is niet alleen verraad aan gelijkheid als rechtsstatelijk ideaal, maar ook motor tot radicalisering van diezelfde islam, ofwel de ontwikkeling die hij zegt te bestrijden. Paradehomo’s doen precies hetzelfde: ze zeggen te strijden voor gelijkheid, terwijl hun optreden het tegendeel oproept.

Is Wilders een homo? Dan heeft hij minstens drie handicaps, want hij was al halfbloed en Limburger. Of is hij ook nog hoogbegaafd? Dat denkt echt alleen zijn eigen achterlijke achterban. – Het lijkt nog het beste om de volgende keer een schip met PVV-nichten te laten meevaren. Dan wordt het ook voor de Marokkaanse straatjeugd een mooie dag.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven