Jelle Jansen over het genootschap Pro Excolendo Iure Patrio

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Mr. van de week is Jelle Jansen, universitair hoofddocent Romeins recht en adjunct-hoogleraar Ius Commune aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens het ‘Ordentelijk Souper’, traditiegetrouw op de laatste zaterdag van januari, werd hij verkozen tot nieuwe president van het juridisch genootschap Pro Excolendo Iure Patrio.

… en dat betekent in het Nederlands?
Ter beoefening van het vaderlandse recht.

Hoe ‘ordentelijk’ verliep het souper op 26 januari, toen u werd ingehuldigd als de nieuwe president?
Het eeuwenoude protocol geeft ons houvast. Na een slok champagne gedronken uit de zilveren genootschapsbeker en het uitspreken van de heilswens Salus Societati(s) volgden in goede orde vier gangen en drie tafelspeeches. Het oudste lid sprak over de Groninger rechter Gerrit Overdiep, het jongste lid over protesterende rechters, de president over een onderdeel van het ius patrium: het oude zakelijke recht van voorpoot. Ten slotte volgde het al even traditionele sjoelen dat in redelijke orde verliep.

Wat doet het genootschap, en wat zijn de plannen onder uw presidentschap?
Het Genootschap heeft volgens artikel 1 van de Wet ten doel de beoefening van het recht, inzonderheid van het Vaderlandse recht, zowel het voormalige als het bestaande. Het heeft daartoe een omvangrijke bibliotheek opgebouwd die in bruikleen is gegeven aan de Universiteitsbibliotheek. Het organiseert sinds jaar en dag jaarlijks vijf lezingen op de laatste dinsdagen van de maanden februari, maart, september, oktober en november. Er zijn geen plannen om hierin verandering te brengen.

Ons is verteld dat dit het oudste juridische genootschap ter wereld is (1761). Wat zegt dit over de gemiddelde leeftijd van de leden?
Weinig, of misschien dat het Genootschap er al eeuwenlang in slaagt nieuwe leden te werven die zijn voortbestaan waarborgen. Het Genootschap heeft thans zo’n 275 leden in allerlei leeftijdsklassen.

Hoe gemakkelijk is het om lid te worden? Er geldt toch een ballotage?
Het is betrekkelijk eenvoudig om lid te worden. Een ieder die zich kan vinden in de doelstelling van het Genootschap wordt op voordracht van een van de leden geballoteerd. Een voordracht resulteert telkens in het begeerde lidmaatschap. Wel stemmen er doorgaans enkele leden tegen, maar dat is enkel om een Noord-Koreaanse uitslag te voorkomen.

De notulen van de jaarvergadering 2014 laten zien dat de meerderheid van de leden wil dat het genootschap een website krijgt. Vijf jaar later – nog geen website. Gaat het genootschap onder uw presidentschap online?
Ja zeker. Sterker: het bestuur legt dezer dagen het ontwerp voor een inmiddels ontworpen website aan de leden voor. Als zij met de inhoud instemmen, zal de lancering van deze website spoedig volgen. Houd u het wereldwijde web de komende tijd dus maar goed in de gaten.

Als u het voor het zeggen had dan…
Tsja. Daar vraagt u wat. Het is verleidelijk om hier allerlei drieste maatregelen te noemen op tal van terreinen die ik, zoude mij de almacht ten deel vallen, per direct zou treffen. Ik zal dat niet doen en verwijs hierbij naar de onovertroffen woorden van de Volksschrijver: ‘Vooruitgang bestaat niet en dat is maar goed ook, want zoals het is, is het al erg genoeg.’

Wat is het hoogtepunt in uw carrière?
Dat was zonder enige twijfel de Kranzniederlegung bij het geboortehuis van de Duitse geleerde Rudolf (von) Jhering (1818-1892) in Aurich op zaterdag 6 oktober 2018 ter gelegenheid van de Jhering Tage, georganiseerd door de vakgroep Romeins recht om Jherings 200e geboortedag luister bij te zetten (zie ook diens Wikipedia-lemma).

Welk wetsartikel vindt u bijzonder fraai?
Ik vind artikel 3:2a BW een fraai voorbeeld van hedendaagse wetgeving, ongeveer zoals Churchill het hem bij gelegenheid van zijn 80e verjaardag aangeboden portret ‘a remarkable example of modern art’ noemde. (Zijn vrouw liet het portret enige tijd later verbranden.)

Wat of wie is in uw bestaan een bron van inspiratie?
Naast mijn promotoren (de Groningse hoogleraren Romeins recht Brandsma en Lokin) zou ik de betreurde Hans Nieuwenhuis willen noemen.

Wat is niet over u bekend, dat wel interessant is?
Als u er niet te veel ruchtbaarheid aan wilt geven, wellicht het gegeven dat ik bezitter te kwader trouw van ‘mijn’ rijbewijs ben. De examinator vulde na het examen per ongeluk in dat ik geslaagd was. Ik rijd overigens, net als mijn schoonmoeder, in een Mercedes Vaneo, ook wel ‘De Pausmobiel’.

Welk boek las u het laatst?
Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer.

Met welke beroemdheid zou u een gevangeniscel willen delen?
Van Morrison (en zijn band). Zij zouden dan afwisselend ‘Stranded’ (mijn lijflied) spelen en ‘Rave on John Donne’.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top