Juridische vertalingen: wat zijn het en heb ik die nodig?

Of je nu gaat emigreren, internationaal gaat ondernemen of met buitenlandse partijen te maken hebt: er bestaat een grote kans dat je vertalingen nodig hebt van officiële documenten: juridische vertalingen. Om je op weg te helpen met je internationale activiteiten hebben wij alvast voor je uitgezocht welke soorten juridische vertalingen er zijn en welke keuzes je moet overwegen.

Delen:

Wat zijn juridische vertalingen?

Om een beter beeld te krijgen of jij een juridische vertaling nodig hebt, is het van belang om exact te weten wat een juridische vertalingen zijn. Een juridische vertaling is per definitie een vertaling van een juridische tekst of een juridisch document. Voorbeelden van juridische documenten zijn: (koop)overeenkomsten, contracten, aktes, dagvaardingen, vonnissen, volmachten, regelingen, statuten of algemene voorwaarden.

Het zijn documenten die gemoeid zijn met het recht, de wet in een land. Bij zulke documenten is het van cruciaal belang dat er een eenduidige betekenis bestaat over de bedoelingen van het document, zonder dat hier misvattingen over kunnen bestaan. Zo’n document biedt houvast aan de betrokken partijen. Het kan tevens als vorm van bewijs dienen in rechtszaken.

Bij het opstellen van een juridische vertaling moeten er een aantal keuzes gemaakt worden die afhankelijk zijn van de specifieke situatie. In de volgende alinea’s bespreken we zulke keuzes.

Beëdigde en onbeëdigde juridische vertalingen

Elke vertaling – of deze nu juridisch of niet juridisch is – kan beëdigd of onbeëdigd zijn. Een beëdigde vertaling is door een vertaler gemaakt die een eed heeft afgelegd in de rechtszaal en is ingeschreven in het register van Beëdigde Tolken en Vertalers. Door de eed af te leggen geeft de vertaler aan dat hij het document naar waarheid heeft vertaald. Deze is altijd voorzien van een ambtsstempel en een ondertekende verklaring van de vertaler. Hierdoor is het een officieel ‘echt’ document.

Een beëdigde juridische vertaling is dus een vertaling door een erkende vertaler die opgeleid is in het vertalen van juridische documenten. Soms volstaat een niet-beëdigde juridische vertaling ook. Dit kunnen ook juridische documenten zijn die worden ingezet bij procedures maar e.e.a. hangt af van de eis van betrokken instanties. Of een vertaler beëdigd of niet-beëdigd is, zegt overigens niets over de kwaliteit van zijn of haar vertaling. Bij twijfel of je een beëdigde of niet-beëdigde vertaling nodig hebt kan je navraag doen bij de organisatie voor wie je de vertaling nodig hebt.

Legalisatie van het document

Het kan zo zijn dat de ontvanger van het beëdigde document erkenning wilt of het document wel wettig is verklaard. Ofwel, ‘echt’ is in de ogen van de wet. In dit geval moet het document worden gelegaliseerd. Formeel moeten alle vertalingen die naar het buitenland gaan worden gelegaliseerd. Het is echter niet altijd zo dat de ontvanger als eis stelt om een gelegaliseerde beëdigde juridische vertaling te ontvangen. Vraag dit dus altijd na bij de ontvanger.

Maar hoe vraag je legalisatie aan? Dit hangt ervan af of het land waar de vertaling gebruikt gaat worden is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Als dat zo is, dan moet er een apostille – een soort stempel – worden aangevraagd bij de rechtbank. De apostille is voldoende om het document rechtsgeldig te verklaren. Wanneer het land niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan is er een legalisatieprocedure nodig die verschilt van land tot land. Bij twijfel kan je dit navragen bij de ambassade van het land.

Juridische vertalingen: klaar voor de start

Als het goed is heb je nu een duidelijk beeld wat de verschillende opties zijn bij juridische vertalingen. Het soort juridische vertaling wat je nodig hebt is dus sterk afhankelijk van je situatie. Vraag dit van tevoren na bij de organisatie voor wie je de juridische vertaling aanvraagt. Tot slot rest ons nog maar één ding: het succes wensen bij je internationale avontuur!

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven