Justitieministerie investeerde vooral in asiel en criminaliteitsbestrijding

In 2021 investeerde het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) het grootste deel van het budget in de bestrijding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, toegang tot het recht en migratie en asiel. ‘Om een goed functionerende rechtsstaat te behouden’, aldus het ministerie. Op ‘verantwoordingsdag’ – traditioneel de derde woensdag van mei – werd verteld waaraan het het belastinggeld aan had uitgegeven.

Delen:

Ministerie JenV investeerde vooral in goed functionerende rechtsstaat - Mr. online
Foto: Depositphotos

In 2021 kwam 141 miljoen euro extra beschikbaar om de georganiseerde misdaad terug te dringen. Daarvan is 41 miljoen geïnvesteerd in bewaking en beveiliging van mensen die de rechtsstaat dienen en door dit werk te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Dat waren criminaliteitsbestrijders, journalisten, advocaten, politici en rechters. Ook werd 73 miljoen geïnvesteerd in de opbouw van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), dat informatie bij elkaar brengt om criminele netwerken en hun geldstromen bloot te leggen. Daarnaast ging er bijna 7 miljoen naar drugscontroles in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Dat geld is onder andere geïnvesteerd in slimme technologie, aanpak van uithalers van drugs uit containers, een betere beveiliging, meer toezicht en het vergroten van de alertheid bij personeel op vreemde bewegingen op en rond de (lucht)haven. Tot slot was er € 15 miljoen beschikbaar voor een lokale en regionale aanpak. Met dit geld wordt in kaart gebracht wat er lokaal speelt aan georganiseerde misdaad en de ondermijnende effecten daarvan, en hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Toegang tot het recht

Om mensen sneller en makkelijker te helpen aan een passende oplossing bij een juridisch probleem is de online dienstverlening van het Juridisch Loket verbeterd. Nieuw daarbij was bijvoorbeeld digitale assistent Julo, die mensen advies geeft bij juridische vragen. Ook is het Loket onlangs gestart met een pilot over videobellen. Verder zijn er in 2021 in negen gemeenten pilots gestart om in de dagelijkse praktijk te onderzoeken wat intensievere samenwerking tussen het sociaal en juridisch domein oplevert voor betere oplossingen voor rechtzoekenden. In totaal lopen er 34 pilots in het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand. Verder trof het kabinet voorbereidingen voor betere vergoedingen voor sociaal advocaten en mediators, in totaal 154 miljoen euro.

Migratie en asiel

Aan de asielketen is vorig jaar 1,3 miljard uitgegeven. Daarmee is bijvoorbeeld de taskforce IND, waarmee achterstanden in asielaanvragen zijn ingelopen, in 2021 afgerond. Ook werd een achterstand ingelopen in het zoeken van huisvesting voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Daarnaast zijn verschillende maatregelen uitgevoerd gericht op flexibilisering van de asielketen. Zo implementeerde de Rijksoverheid het vernieuwde identificatie- en registratieproces en kreeg de Algemene Asielprocedure flexibeler vorm.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven