Kamercommissie Justitie en Veiligheid: bijna niets controversieel verklaard

Op de groslijst van onderwerpen die door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid nog moeten worden behandeld, staan nauwelijks zaken die controversieel zijn. Ook de vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering gaat vooralsnog gewoon door.

Delen:

Kamercommissie Justitie en Veiligheid: nauwelijks controversiële onderwerpen - Mr. online

Op deze groslijst staan aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid kan aan de plenaire vergadering van de Tweede Kamer voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt vervolgens op basis van een gewone meerderheid beslist. Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Slechts vier controversieel

Op deze procedurelijst staan 76 agendapunten, de meeste met meerdere onderwerpen – dat zijn ‘brieven van de regering’. Van deze honderden onderwerpen worden er slechts vier controversieel verklaard. Hierover wordt dus met het demissionaire kabinet niet verder gesproken en deze vier worden doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Transgenderwet

Dat geldt onder andere voor twee onderwerpen uit Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (personen- en familierecht) – tenminste als niet alleen de commissie maar de hele Tweede Kamer dat ook vindt. Het ene is nog een stukje wetgeving van de vorige minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. Dit gaat over het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte. Ook de behandeling van de Impactanalyse Wijziging Transgenderwet Vereniging Nederlandse Gemeenten is controversieel. Nauw verbonden daarmee is een brief van de huidige minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Ook deze brief, over Inventarisatie geslachtsregistratie X wordt vooralsnog niet behandeld. Dat geldt ook voor de reactie op het verzoek van het Kamerlid Markuszower (PVV) over de stand van zaken over de aanscherping van het asielbeleid.

Boerkaverbod

Daarmee is bijna alles wat al lag bij de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, niet controversieel. Afschaffing dwangsomregeling bij asielaanvragen (Vreemdelingenwet), Wet opheffing verpandingsverboden, Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht, Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties, Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (‘Spreidingswet’), het boerkaverbod, strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme, Wet hoge minimumstraffen, het strafbaar stellen van seksuele intimidatie – de behandeling daarvan kan gewoon doorgaan.

Nieuwe Wetboek van Strafvordering

Dat geldt ook voor enkele strafrechtelijke operaties, zoals de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en/of het Wetboek van Strafvordering over het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten, over uitbreiding van de strafbaarheid van spionageactiviteiten, en over de aanpassing van bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. Ook de vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering en het advocatentoezicht zijn niet controversieel.

Klik hier voor de groslijst (niet-)controversiële onderwerpen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven