Mediation steeds vaker ingezet

Delen:

Mediation wordt steeds vaker ingezet om geschillen op te lossen. Dat blijkt uit het WODC-onderzoek ‘Mediation monitor 2005-2008. Eindrapport’, dat minister Hirsch Ballin van Justitie eind vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister is positief over deze ontwikkeling, omdat steeds meer mensen via mediation hun geschillen naar tevredenheid oplossen zonder tussenkomst van de rechter.

In meer dan de helft van de conflicten die via een juridisch loket of een gerecht naar een mediator zijn verwezen, hebben de partijen in het conflict met de hulp van een mediator overeenstemming bereikt. Daarnaast zijn de partijen die aan mediation deelnamen ook in hoge mate tevreden over de mediation en de mediator, blijkt uit het onderzoek. Het aandeel van mediation is in vergelijking met andere diensten van het Juridisch Loket en de rechtspraak echter nog klein.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en richtte zich op de ontwikkeling (toename) van het aantal verwijzingen naar een mediator bij het Juridisch Loket en de rechtspraak. Daarnaast gaat het onderzoek aan de hand van vragenlijstgegevens in op de resultaten die behaald zijn met de mediations.

In 2005 is door het ministerie van Justitie een landelijke verwijzingsvoorziening naar mediation bij gerechten en juridische loketten opgezet. Ter ondersteuning van deze beleidsmaatregelen heeft het ministerie ook financiële voorzieningen beschikbaar gesteld voor partijen die kiezen voor mediation. Sinds de invoering van deze voorzieningen is het aantal verwijzingen naar een mediator toegenomen. In 2008 werden 2.419 zaken via het Juridisch Loket en 3.708 zaken via de rechtspraak verwezen naar een mediator. Van de via het Juridisch Loket verwezen zaken eindigde 73 % met volledige overeenstemming tussen de partijen en 78 % van de partijen was tevreden tot zeer tevreden over de uitkomst van de mediation. Bij de rechtspraak was dit respectievelijk 52 % van de mediations en 49 % van de partijen.

De minister schrijft in zijn reactie op het onderzoek dat het bevorderen van mediation geen doel op zich is, maar past binnen het streven om burgers hun onderlinge geschillen op een doelmatige en bevredigende wijze oplossen. Toegang tot het recht houdt meer in dan alleen toegang tot de advocaat en de rechter. Het gaat veeleer om toegang tot de oplossing van het probleem. De minister is dan ook positief over de ontwikkeling die mediation doormaakt. Mediation heeft zich een plek verworven binnen het rechtsbestel, maar ook in de samenleving als geheel.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven