Meer mogelijkheden voor de ‘Pluk-ze’-wetgeving

Delen:

Het wetsvoorstel Verruiming Mogelijkheden Voordeelontneming treedt per 1 juli 2011 in werking. Met het wetsvoorstel Verruiming Mogelijkheden Voordeelontneming dat per 1 juli in werking is getreden, worden een aantal knelpunten voor de uitvoering van de ontnemingspraktijk, ook wel het ‘plukken’ van criminelen genoemd, weggenomen. Hiervoor is het juridische instrumentarium verbreed, waaronder meer mogelijkheden tot verbeurdverklaring, invoering van een wettelijk bewijsvermoeden en de mogelijkheid om bij meerdere daders hen elk aansprakelijk te stellen voor het gehele voordeel. Ook zijn de mogelijkheden om bij schijnconstructies beslag te leggen uitgebreid en is de mogelijkheid ingevoerd om onderzoek te doen naar vermogen om de ontnemingsmaatregel te verhalen tijdens de hoger beroep- en cassatiefase én nadat het ontnemingsvonnis onherroepelijk is geworden.

Deze wetswijziging is van invloed op de gehele justitieketen en biedt extra mogelijkheden om meer crimineel vermogen af te pakken. De belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel zijn: verbeurdverklaring uitgebreid, invoering van de mogelijkheid tot hoofdelijke veroordeling bewijslastverdeling verder aangescherpt (wettelijk bewijsvermoeden), vergemakkelijking conservatoir anderbeslag, anderbeslag in executiefase mogelijk, heropenen Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO) en invoering Strafrechtelijk Executie Onderzoek (SEO).

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven