Meer transparantie over cassaties in belang der wet

Op de site van De Hoge Raad zijn voortaan overzichten te vinden van lopende en te verwachten cassaties in belang der wet.

Delen:

HogeRaad048©chrisvanhouts
foto: Chris van Houts

Met het publiceren van deze gegevens wil de Hoge Raad “de doelmatigheid van dit bijzondere rechtsmiddel vergroten door de procedure transparanter te maken”.

Duidelijkheid

In een cassatie in belang der wet geeft de Hoge Raad uitleg over een rechtsvraag die belangrijk is voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, maar die niet of niet tijdig via een gewoon cassatieberoep bij de Hoge Raad terechtkomt. Door over een dergelijke vraag te beslissen geeft de Hoge Raad duidelijkheid voor berechting in vergelijkbare, toekomstige gevallen. Cassatie in het belang der wet heeft geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen in de zaak. Een dergelijke cassatie wordt gevorderd door de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Twee overzichten

Om meer inzicht in deze cassaties te geven, staan vanaf nu twee overzichten op de site van de Hoge Raad. In het eerste overzicht worden de al ingediende, en dus lopende vorderingen tot cassatie in belang der wet vermeld. Het gaat op dit moment om vijf civiele zaken, een strafzaak en een fiscale zaak.
In het tweede overzicht worden zaken genoemd waarin een vordering tot cassatie in belang der wet wordt verwacht. Dat zijn op dit moment twee civiele zaken en een strafzaak.
In beide overzichten zo mogelijk de uitspraak vermeld waartegen de (beoogde) vordering is gericht en wordt een omschrijving van het onderwerp gegeven.

Kosten van een raadsman

Het overzicht leert dat de Hoge Raad zich momenteel onder meer buigt over de vraag of gerechtelijke instanties in verband met de openbaarheid van rechtspraak (wettelijk) gehouden zijn om informatie over lopende civiele procedures te verstrekken aan derden.
Ook wordt gekeken naar de definitie en reikwijdte van de wettelijke term ‘raadsman’ uit artikel 530, tweede lid Wetboek van Strafvordering. De vraag is of onder ‘de kosten van een raadsman’ ook de kosten vallen van door een derde, niet zijnde een advocaat, beroepsmatig verleende bijstand in een kantonrechterprocedure.

Wanneer een uitspraak van de Hoge Raad in de betreffende cassaties te verwachten valt wordt niet vermeld.

Onderwerp aandragen

Wie een idee heeft voor een vraag over een uitspraak die mogelijk in een cassatie in belang der wet zou moeten beantwoord, kan zich tot de procureur-generaal wenden. In een gemotiveerd verzoek kan men hem (per mail, post of fax, zo meldt de site) vragen een vordering in te stellen. Als het om een civielrechtelijke zaak gaat dan moet het verzoek niet naar de PG, maar naar de Commissie cassatie in het belang der wet.
Het verzoek moet gaan over een onherroepelijke uitspraak waarin een rechtsvraag aan de orde is waarvan de beantwoording uit een oogpunt van rechtseenheid of van rechtsontwikkeling wenselijk is.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven