Meerderheid EU: alleen geld naar landen die rechtsstaat respecteren

Ruim tachtig procent van de EU-burgers vindt dat de Europese Unie alleen geld zou moeten geven aan landen die de rechtsstaat en democratie respecteren. In Nederland vindt 71 procent dat dit zou moeten gebeuren.

Delen:

Beeld: Pixabay

Dat blijkt uit de nieuwe Flash Eurobarometer. De resultaten van deze enquête worden elk jaar in september voor de State of the European Union gepubliceerd. Het doel ervan is om een indruk te geven van de publieke opinie in de EU.

Respect voor belangrijke waarden

Uit de enquête, die tussen 17 en 25 augustus online is gehouden onder Europeanen van vijftien jaar en ouder uit 27 landen, blijkt dat een overgrote meerderheid van de Europeanen (85 procent) en van de Nederlandse ondervraagden (84 procent), het belangrijk vindt dat de EU het respect voor haar belangrijkste waarden zoals democratie, mensenrechten en de rule of law als prioriteit stelt in haar verhouding met andere belangrijke internationale actoren. Vooral oudere respondenten en hoger opgeleiden geven aan dit belangrijk te vinden.

Effectieve controle

Uit de Eurobarometer blijkt ook dat een grote meerderheid van de Europeanen vindt dat er een transparante en effectieve controle moet zijn op het NextGenerationEU-fonds, ook wel ‘coronaherstelfonds’ genoemd. Slechts 8 procent vindt zo’n effectieve controle niet nodig.

Deze uitkomsten sluiten aan bij de wens van het Europese Parlement, dat momenteel samen met de Europese Commissie bezig is met het beoordelen van de nationale plannen, er zeker van te zijn dat de fondsen worden gebruikt in lijn met de EU-doelstellingen voor een groenere, meer digitale en veerkrachtige Europese samenleving.

Opvallende verschillen

De meningen die Nederlanders en andere Europeanen hebben over wat de prioriteiten van het Europese Parlement moeten zijn, komen merendeels overeen. Wel is er een groot verschil bij het belang dat wordt gehecht aan de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Van de ondervraagde Nederlanders vindt bijna 40 procent dat dit een prioriteit zou moeten zijn, terwijl dit in de rest van de EU 31 procent is. Het grootste verschil is zichtbaar bij de vraag of het Europese Parlement zich zou moeten bezighouden met maatregelen om de economie te steunen en nieuwe banen te creëren. Van de Europese respondenten is 31 procent het hiermee eens, bij de Nederlanders is dat 15 procent.

Actie tegen klimaatverandering

Uit de enquête blijkt verder dat EU-burgers vooral het onderwerp ‘actie tegen de klimaatverandering’ met prioriteit door het Europese Parlement behandeld willen zien. Vooral onder jongere respondenten en hoger opgeleiden wordt dit belangrijk geacht. Jongere Europeanen geven ook vaker aan het belangrijk te vinden dat mensenrechten, zowel in de EU als wereldwijd, hoog op de agenda staan.

Beeld van de EU

Uit de Eurobarometer blijkt verder dat meer dan de helft van de ondervraagden een positief beeld heeft van de EU. Daarbij blijken vooral jongere respondenten en hoger opgeleiden enthousiast te zijn over de EU. Maar bijna vijftig procent van de ondervraagden zegt ook dat ze denken dat het in het algemeen de slechte kant op gaat in hun land en 37 procent denkt zo over de EU. In Nederland vindt 40 procent dat het de slechte kant op gaat met het land en de EU. In Portugal en Ierland zijn ze het meest positief over de ontwikkelingen in hun land en de EU. Het meest negatief zijn ze in België en Zweden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven