Meerderheid slachtoffers is tevreden over ondersteuning keteninstanties

Slachtoffers zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop keteninstanties hen hebben bijgestaan in de nasleep van een misdrijf. Wel verschilt dit per ketenpartner. Als slachtoffers ontevreden zijn, komt dit voor een deel door de procesuitkomst, zoals arrestatie, vervolging, veroordeling of vergoeding. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor die I&O Research en Universiteit Twente uitvoerden in opdracht van het WODC.

Delen:

Meerderheid van slachtoffers is tevreden over ondersteuning door keteninstanties - Mr. online
Foto: Depositphotos

De Slachtoffermonitor kwam in 2022 voor de derde keer uit – eerdere versies verschenen in 2012 en 2016. Deze monitor inventariseert de ervaringen die slachtoffers, naasten of nabestaanden hebben met de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland, het Centraal Justitieel Incassobureau en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Positief

Slachtoffers zijn in meerderheid tevreden over de wijze waarop keteninstanties hen hebben bijgestaan in de nasleep van een misdrijf: tussen de 57 en 87 procent is positief tot zeer positief. De percentages worden ook beïnvloed door opleidingsniveau, leeftijd en migratieachtergrond van de slachtoffers. Voor alle keteninstanties geldt dat een groter deel van de slachtoffers positief is over de slachtofferondersteuning dan negatief. Slachtoffers zijn het meest te spreken over de bejegening door een justitiële keteninstantie, maar ook over informatie(voorziening). Deze ervaringen komen grotendeels overeen met de ervaringen in de eerdere slachtoffermonitors: de aspecten waarover slachtoffers in 2012 relatief tevreden waren, konden ook in 2016 en 2022 op relatief veel waardering rekenen.

Type delict

De ervaringen met politie, OM en Slachtofferhulp hangen deels samen met het type delict dat slachtoffers hebben meegemaakt. Slachtoffers van misdrijven tegen de openbare orde en vernieling zijn minder tevreden over de politie dan slachtoffers van vermogensdelicten of geweldsmisdrijven. Slachtoffers van geweldsmisdrijven zijn weer positiever over het OM en Slachtofferhulp dan slachtoffers die een ander type delict hebben meegemaakt. Binnen de geweldsmisdrijven zijn slachtoffers van zedenmisdrijven positiever over de politie en het OM dan slachtoffers van andere geweldsmisdrijven. Bij de rechtspraak, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het CJIB vonden de onderzoekers geen significante verschillen die samenhangen met het type delict.

Informatie

Een minderheid van de slachtoffers – afhankelijk van de keteninstantie varieert dit van 6 tot 25 procent – is negatief tot zeer negatief over de slachtofferondersteuning. Ontevredenheid hangt voor een deel samen met de procesuitkomst, bijvoorbeeld of de politie een dader heeft gearresteerd, de rechter een strafmaatregel heeft opgelegd of dat het Schadefonds een tegemoetkoming heeft toegekend. Daarnaast zijn er voor elke instantie aspecten die relatief het minst worden gewaardeerd. Voor het OM geldt bijvoorbeeld dat een goede inschatting maken van de schade, voldoende rekening houden met de wensen van slachtoffers en voldoende informatie uitvragen om een goede beslissing te nemen, kunnen worden verbeterd. Slachtofferhulp en het Schadefonds zouden meer werk moeten maken van hun informatievoorziening, bijvoorbeeld over rechten en het verloop van het proces. Tot slot gaat het bij de rechtspraak om de inspraak van het slachtoffer bij het proces en of de rechter voldoende heeft gedaan om de dader te berechten.

Lees hier de Slachtoffermonitor 2022.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven