Overstap van de week

Michelle de Rijke (Van der Feltz advocaten) over ‘buiten bestaande kaders denken’

Overstap van de week is Michelle de Rijke. De Rijke is de nieuwe partner voor de sector Energie bij Van der Feltz advocaten. Hiervoor was ze partner bij Bird & Bird.

Van harte gefeliciteerd met deze overstap. Wat is het leukste, buiten uw nieuwe werkzaamheden en wellicht meer salaris, dat u erbij hebt gekregen?
Een energiek kantoor met twintig advocaten. Dat betekent: korte lijnen en saamhorigheid.

Waarom bent u overgestapt?
Na tien jaar partner bij Bird & Bird  komt op zekere leeftijd de vraag op: ga ik hier door tot mijn pensioen of zal ik nog een nieuwe stap maken? Ik koos voor het laatste. Dit heeft geresulteerd in mijn recente benoeming als rechter-plaatsvervanger bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam. En nu dus ook in de overstap naar Van der Feltz advocaten, een niche kantoor waar mijn twee passies in het recht samenkomen: energierecht en bestuursrecht. De rechtsgebieden waarin Van der Feltz uitblinkt zoals omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, natuur), bouwrecht en overheidsaansprakelijkheid sluiten perfect aan bij mijn energiepraktijk en zijn van toenemend belang in de energietransitie.

Die nevenfunctie van rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Valt dat te combineren?
Ik heb eens in de zes à acht weken een zitting, de voorbereidingstijd zit inderdaad in het weekend en de avonduren, maar ik heb mijn eerste zittingsmiddag erop zitten en vond de ervaring de investering meer dan waard! Bovendien komt die andere ervaring met het bestuurs(proces)recht weer goed van pas in mijn praktijk!

U draait al heel wat jaren mee, zegt u. Wat kunt u zich nog van uw eerste zaak herinneren?
De herstructurering van energiebedrijven, eind jaren negentig, toen de liberalisering van de energiesector begon. Deze bedrijven moesten hun netbeheersactiviteiten en de energielevering splitsen. Ik vergezelde cliënten bij het overleg met de toezichthouder daarover, toen nog de Dienst Toezicht energie, maar trad ook veelvuldig op in procedures tegen diezelfde toezichthouder vanwege de nieuwe tariefregulering. Nu hebben we weer met een transitie in de energiesector te maken: we denken met energiebedrijven, industrie en overheden mee over hoe het nieuwe wetgevingskader eruit moet zien om de gewenste ontwikkeling van bijvoorbeeld geothermie en wind op zee daadwerkelijk te realiseren.

U zult vaak met (politiek) gevoelige zaken te maken hebben. Hoe komt u aan creatieve en innovatieve oplossingen?
Zoveel mogelijk buiten de bestaande kaders denken. Ik heb dat ten tijde van de sluiting van het Energieakkoord samen met Van der Feltz advocaten gedaan voor de branche organisatie Energie-Nederland. We hebben toen al samengewerkt en uitgedacht  hoe de sluiting van oude kolencentrales via milieuwetgeving kon worden gereguleerd in plaats van in afspraken die volgens de ACM strijd opleverden met het mededingingsrecht. Zo verdween een hindernis voor het Energieakkoord.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand