Minder klachten in 2018 bij kamers voor het notariaat

Delen:

Foto: Depositphotos

De vier kamers voor het notariaat kregen vorig jaar 111 zaken minder binnen dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van de kamers. Vorig jaar kwamen er 374 zaken binnen, in 2017 waren dat er 485. Bij de kamer Arnhem-Leeuwarden werden de meeste klachten ingediend (149), Amsterdam kreeg de minste zaken (60). De afname van het aantal zaken zou volgens de Commissie notariaat een gevolg kunnen zijn van de sinds 1 januari 2018 ingevoerde inning van het griffierecht.

Voor notariële tuchtzaken moet een klager sinds 1 januari 2018 vijftig euro betalen voordat de kamer of, in hoger beroep, het hof zijn klacht behandelt. “De inning van het griffierecht loopt bevredigend”, zegt Commissie-voorzitter Oscar van Leeuwen in het jaarverslag. In hoeverre dit tot een terugloop van het aantal zaken heeft geleid is nog niet onderzocht, maar “de voorlopige indruk is dat hierdoor met name het aantal klachten van ‘veelklagers’ is afgenomen.”

Ruim vijftig maatregelen opgelegd

Ook het aantal afgedane zaken is gedaald, van 457 naar 389. Er werden ook minder notarissen uit hun ambt gezet: het aantal ontzettingen daalde van vier naar twee. De kamers legden daarnaast na een gegronde klacht 51 maatregelen op: 26 waarschuwingen, 16 berispingen en 9 schorsingen.

De voorzitter van de kamer kan de klacht direct in een met redenen omklede beslissing afwijzen als hij van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, of van onvoldoende gewicht. De voorzitter van de kamer Arnhem-Leeuwarden maakte van die mogelijkheid het vaakst gebruik (32 keer). In Amsterdam werd zestien keer een voorzittersbeslissing gegeven, in Den Haag twaalf keer en in Den Bosch negen keer. Tegen de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van een klacht kan een klager verzet indienen. In Arnhem-Leeuwarden gebeurde dat vorig jaar negen keer. In Amsterdam en Den Bosch werd zeven keer verzet ingediend, in Den Haag vijf keer.

Er werden vorig jaar 37 wrakingsverzoeken ingediend. Bij de kamer Den Haag gebeurde dit het vaakst (15 keer). Geen van de wrakingsverzoeken werden toegewezen.

Verschuiving van lasten

Het jaar 2018 stond vooral in het teken van de invoering van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen, aldus Commissie-voorzitter Van Leeuwen. Door de totstandkoming van de regelgeving rond het nieuwe notariële zogenoemde kwaliteitsfonds heeft het notariaat de kosten van het toezicht en de tuchtrechtspraak volgens de Commissie afgewenteld op de clientèle door een vaste heffing per akte. “Volgens de memorie van toelichting was de achtergrond van de nieuwe wet dat de verantwoordelijkheid voor de handhaving en het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening primair bij de beroepsgroep ligt. Afgezien van de kostenveroordelingen ten gunste van de staat waarmee ingevolge het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ de door de staat aan de KNB doorberekende kosten worden verminderd, lijkt het de vraag of die achterliggende wens voldoende is vervuld en of niet slechts sprake is van een ordinaire bezuiniging op de (tucht)rechtspraak waarbij de lasten zijn verschoven naar de burger.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven