Minder zaken afgedaan door tuchtrechters advocatuur in 2022

Zowel de raden als het hof van discipline hebben afgelopen jaar minder zaken afgedaan dan in 2021. Bij het hof werden door capaciteitsproblemen zelfs dertig procent minder zaken afgehandeld, blijkt uit het jaarverslag van de tuchtrechtelijke instanties.

Delen:

Schermafbeelding 2023-05-08 175333

De raden van discipline kregen vorig jaar 965 nieuwe zaken binnen, valt te lezen in het jaarverslag van het hof en de raden van discipline. In 2021 waren dat er 983, in 2020 993 en in 2019 846. De raden hebben afgelopen jaar 976 zaken afgedaan; in 2021 waren dat er meer: 1039.
Net als in de voorgaande jaren was ook In 2022 ongeveer een derde van de tuchtklachten (gedeeltelijk) gegrond. De raden grepen 294 keer in. Dat betekent dat 1,6 procent van de ruim 18.000 Nederlandse advocaten vorig jaar tuchtrechtelijk op de vingers is getikt, rekent het jaarverslag voor. Dat is iets minder dan in 2021, toen het 1,7 procent was.

Acht advocaten geschrapt

In 13,6 procent van de gegronde klachten werd een waarschuwing opgelegd, in 8,7 procent een berisping, in 3,5 procent een voorwaardelijke schorsing, in 1,9 procent een onvoorwaardelijke schorsing en in 1,1 procent een schrapping. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren, alleen werden er in 2022 iets meer voorwaardelijke en iets minder onvoorwaardelijke schorsingen opgelegd dan in 2021.

De 1,1 procent klachten die tot schrapping van het tableau leidden, betekent dat acht advocaten hun toga aan de wilgen moesten hangen (dat was er één minder dan het jaar ervoor). In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van beslissingen waarin een schrapping of schorsing is opgelegd.
De meeste van de gegronde klachten hebben te maken met ‘Gedragsregels 17-19 (over declareren etc.)’ (46), daarna volgen klachten over ‘Communicatie met de cliënt’ (35). Opvallend is dat vorig jaar 84 klachten gingen over ‘Prestatie onder de maat’, terwijl dat er nu nog maar één was.
Over de eigen advocaat werd iets meer geklaagd dan over die van de wederpartij, maar anders dan vorig jaar ontliepen de aantallen elkaar nauwelijks: 269 tegen 265 klachten.

Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van de reguliere tuchtklachtzaken was in 2022 ruim dan zeven maanden. Dat is een afname ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2021 was het 7,5 maand. Deze verkorting komt  volgens de raden door de afname van het aantal nieuwe zaken en het feit dat de raden in 2022 niet meer met capaciteitsproblemen kampten.

Hof van discipline

Bij het hof van discipline − waar men onder meer in beroep kan tegen beslissingen van de raden − zijn in 2022 ruim 11,5 procent zaken minder binnengekomen dan het jaar ervoor (352 tegen 398). Het aantal afgedane zaken is nog sterker gedaald, met bijna dertig procent  (2022: 267 2021: 381, 2020: 385). Deze  forse afname heeft volgens het hof te maken met langdurige capaciteitsproblemen op de griffie, waardoor het hof vanaf half mei tot september 2022 geen reguliere klachtzaken op zitting heeft kunnen behandelen. In de begroting van 2022 was gerekend op het afdoen van 375 zaken.

De doorlooptijd van een klachtzaak bij het hof van discipline steeg daardoor (van gemiddeld 6,5 maand in 2021 tot 7 maanden in 2022). Inmiddels is van capaciteitsproblemen zoals vorig jaar geen sprake meer, maar door de grote werkvoorraad zal het nog wel even duren voor de doorlooptijd korter wordt.

Het hof heeft in 2021 125 zaken in hoger beroep afgedaan. De meeste beslissingen van de raden van discipline werden (geheel of grotendeels) bekrachtigd (48 zaken). 36 zaken werden vernietigd. In 40 gevallen was het hoger beroep niet ontvankelijk.

Stopbrieven

Opmerkelijk is het groeiende aantal ‘stopbrieven’ dat het hof van discipline in 2022 heeft verstuurd: 42 stuks, tegen 9 in 2021. Deze stijging is te wijten aan een toename van het aantal ‘veelklagers’. In een stopbrief wordt meegedeeld dat op herhaalde klachten, verwijzings-, herzienings- of wrakingsverzoeken en aanverwante correspondentie niet meer zal worden gereageerd.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven