Mr. van de maandag: Michel Smithuis

Michel SmithuisMr. van de dag is Michel Smithuis, arts (Projectleider Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, ministerie van Justitie). Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, dat de kwaliteit van deskundigen in de rechtspleging moet bevorderen, mede nu de raadsman in strafzaken kan verzoeken om een tegenonderzoek, zal waarschijnlijk per 2009 in werking treden. Dit register licht Michel Smithuis (Projectleider Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, ministerie van Justitie) morgen toe, om 19.00 uur in Leiden, op het door de stichting Deskundige in Rechtspraak(SDR) georganiseerde symposium ‘Register Gerechtelijk Deskundigen‘.

Wat is de centrale stelling van uw inleiding?

Het onafhankelijk register waarborgt de betrouwbaarheid en bekwaamheid van gerechtelijk deskundigen.

Tot welke aanbevelingen komt u?

Uiteindelijk moet het register ertoe leiden dat er kan worden vertrouwd op uitspraken van forensisch deskundigen.
In concreto komt het hierop neer. Alvorens in aanmerking te komen voor opname in het register, moet een deskundigheidsgebied voldoen aan een zekere mate van ‘wetenschappelijkheid’. Aanvragen zullen eveneens met behulp van onder meer vakdeskundigen worden getoetst. In het najaar van 2008 wordt een start gemaakt met opname van DNA-, gedrags- en handschriftdeskundigen. Alvorens toegelaten te worden tot het register, moeten deskundigen een gedragscode ondertekenen. Registratie vindt plaats voor de duur van vier jaar. Daarna wordt opnieuw beoordeeld of de deskundige nog aan de eisen voldoet. Bij positief oordeel wordt deze verlengd met nog eens vier jaar. Voorzien is in de mogelijkheid van doorhaling als ook bezwaar en beroep.

Hoe ziet de situatie er qua gerechtelijk deskundigen over vijf jaar uit?

Ik ga ervan uit dat er alleen gebruik gemaakt wordt van goede deskundigen. Het register zal zich in eerste instantie richten op het strafrecht, maar toekomstige uitbreiding naar andere rechtsgebieden is niet uitgesloten en wordt van verschillende kanten geadviseerd.

Zou u zichzelf ook als deskundig(e) willen bestempelen?

Ik ben zelf geen gerechtelijk deskundige aangezien ik geen rapportages in rechte opstel. Ik denk wel deskundig te zijn op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mensen die vanuit een visie zich hebben ingezet om hun droom te verwezenlijken.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 10 uit de grondwet ‘eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer’.

Welk wetsartikel het slechtst?

Op persoonlijke titel: die artikelen die in de praktijk misbruik mogelijk (zouden kunnen) maken van artikel 10.

Wat is het hoogtepunt uit uw (juridische) carrière?

Ik was als afdelingshoofd betrokken bij het onderzoek naar het overlijden van Milosevic. De hele wereld keek toen met argusogen naar wat wij deden. Het NFI heeft dat toen zorgvuldig en adequaat opgelost.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Als projectleider: overheid.nl.

Welk boek las u het laatst?

Tim Parks ‘Buiten bereik’.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Aristoteles.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven